Programma

Hieronder vind je het programma van het Congres Podia & Festivals 2018.

Bekijk hier het blokkenschema.

Programma 

09:30 - 10:15 uur Ontvangst en registratie
10:30 - 11:15 uur Plenaire opening met o.a. Jitske Kramer
11:30 - 17:15 uur Deelsessies
12:45 - 14:15 uur Lunch

17:00 - 18.00 uur Netwerkborrel (Van Duijnen Horeca Service BV biedt de deelnemers een drankje aan tijdens de borrel)

Openingstalk Jitske Kramer
Kramer houdt een verhaal over organiseren, samenwerken en leiderschap binnen organisaties, maar ook binnen branches. Ze zoomt in op verschillen binnen en tussen groepen (zelf noemt ze dat ‘tribes’), ze gaat in op de balans tussen authenticiteit, individualisme en het collectief. Wat maakt bijvoorbeeld dat een groep werkt of niet? Hoe kan eenheid ontstaan tussen verschillende mensen? Wat is een inclusieve cultuur? 
Aan de hand van muziekfragmenten geeft Jitske Kramer je een perspectief op de verschillende ritmes in alle groepen waarvan wij dagelijks deel uitmaken – of het nu gaat om een professionele omgeving, collega’s, branchegenoten, samenwerkingspartners, of je vrienden.
Jitske Kramer is corporate antropoloog, veel gevraagd spreker en auteur van verschillende managementboeken.

Deelsessies 

Print uw favorieten

10:30 uur

Titel: Plenair: Jitske Kramer - openingstalk Congres Podia & Festivals
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Jitske Kramer (Human Dimensions)
Omschrijving: Kramer houdt een verhaal over organiseren, samenwerken en leiderschap binnen organisaties, maar ook binnen branches. Ze zoomt in op verschillen binnen en tussen groepen (zelf noemt ze dat ‘tribes’), ze gaat in op de balans tussen authenticiteit, individualisme en het collectief. Wat maakt bijvoorbeeld dat een groep werkt of niet? Hoe kan eenheid ontstaan tussen verschillende mensen? Wat is een inclusieve cultuur?
Aan de hand van muziekfragmenten geeft Jitske Kramer je een perspectief op de verschillende ritmes in alle groepen waarvan wij dagelijks deel uitmaken – of het nu gaat om een professionele omgeving, collega’s, branchegenoten, samenwerkingspartners, of je vrienden.
Jitske Kramer is corporate antropoloog, veel gevraagd spreker en auteur van verschillende managementboeken.
Dit levert de sessie op: food for thought

11:30 uur

Titel: Wat verdien ik nu écht op een drankje? Rendementsproject in/uit de praktijk.
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Arno Prins (7.7. Strategisch Bedrijfsadvies)
Omschrijving: Poppodia en -festivals halen hun inkomsten voor een groot deel uit horecaomzet. Kennis, inzicht en beleid op dit gebied verbeteren is dus belangrijk en kan veel opleveren. De omzet van horeca producten is redelijk simpel te berekenen, maar de echte, netto winstbijdrage per product is een stuk lastiger. De winstbijdrage van een drankje is onder meer afhankelijk van de inkoop- en verkoopprijs, de toepasbare kortingen van drankenhandels, de achterliggende contracten met bier- en drankenfabrikanten, het toepasbare btw-tarief, de logistieke en administratieve handling, de voorraadposities en de doorstroomsnelheid. Een toonaangevend poppodium heeft het afgelopen jaar een innovatief rendementsproject gedaan. Het gaf niet alleen theoretisch inzicht in wat individuele drankjes en sku’d bijdragen, maar ook wat drankensoorten, zoals bier, frisdrank netto opleveren. Met deze kennis is een enorme professionele sprong gemaakt in gesprekken en onderhandelingen met fabrikanten. De theorie en praktijk van deze casus komt in deze sessie ruimschoots aan bod. Resumerend, omzet is belangrijk, maar de netto winstbijdrage zou uw échte belangstelling moeten hebben. Expert en ervaringsdeskundige Arno Prins van 7.7. Strategisch Bedrijfsadvies vertelt u over de ins en outs van een rendementsproject.
Dit levert de sessie op: Kennis en inzicht voor poppodia en -festivals over effectief horeca(inkoop)beleid en rendementsverbeteringen.
Titel: Feiten & Fabels: Festivals in Cijfers
Werkvorm: Debat
Sprekers: Harry van Vliet (Hogeschool van Amsterdam)
Jesper Rijpma (Dagvoorzitter)
Lex Kruijver (Respons)
Martijn Mulder (EUR & Hogeschool Rotterdam )
Arne Dee (VNPF)
Willem Westermann (VVEM)
Omschrijving: De laatste jaren is het aantal (pop)festivals flink gestegen. Ook het totale bezoek aan festivals nam daarmee flink toe. Wat zijn de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen? Hoeveel optredens worden gegeven door wie? Welke genres zijn populair? Hoeveel geld gaat er om? Wat weten we nog meer van de festivals en wat willen we eigenlijk weten? We praten erover met onderzoekers op dit gebied: Harry van Vliet (Festival Atlas, Hogeschool van Amsterdam), Lex Kruijver (Festival Monitor, Respons), Martijn Mulder (POPLIVE, Hogeschool Rotterdam), Arne Dee (VNPF) en Willem Westermann (VVEM).
Dit levert de sessie op: Kennis en inzicht in de facts & figures , trends en ontwikkelingen van de Nederlandse popfestivals.
Titel: POPnl presenteert: wat hebben de gemeenteraadsverkiezingen opgeleverd?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Jasper van Vugt (Gespreksleider)
Yvonne Bleize (Neushoorn)
Stephan Leewis (Vice-fractievoorzitter GroenLinks, gemeenteraad Rotterdam)
Jos Feijen (Effenaar)
Omschrijving: Maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats; de coalities zijn gevormd en de wethouders aangesteld. Wat heeft dit opgeleverd voor de popmuzieksector? Wat zijn de veranderingen die de sector ook te wachten staat met de regiovorming in het land? Waar schuurt het, maar waar liggen ook de kansen? Journalist Jasper van Vugt gaat in gesprek met politiek en podia over zaken die de waarde van pop raken in de gemeenten.
Dit levert de sessie op: Aandachtspunten ter verbetering van toekomstig beleid tussen de popmuzieksector en lokale politiek.
Titel: Campagne ter voorkoming seksueel ongewenst gedrag bij bezoekers van poppodia en -festivals.
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Maartje Puts (Rutgers)
Ton Coenen (Rutgers)
Gracia Visscher (#SayNoThanks!)
Sandrijn Dekker (Melkweg)
Omschrijving: Seksuele grensoverschrijding (van ongewenst zoenen tot in je billen knijpen) komt nog te vaak voor in Nederland. Ruim de helft van de vrouwen en bijna een vijfde van de mannen te maken met seksuele handelingen tegen hun wil. Helaas gebeurt dat ook tijdens concerten, op clubnachten en festivals. De #MeToo-beweging geeft deze vrouwen en mannen een gezicht en zet het onderwerp hoog op de agenda. Nederland is toe aan een cultuuromslag. Daarom start Rutgers samen met de VNPF, Celebrate Safe en de initiatiefnemers van Say No Thanks een publiekscampagne die seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen gaat tijdens het uitgaan.
Hoe? Met een positieve campagne die een veilige omgeving creëert, waarbinnen het voor iedereen duidelijk is dat grensoverschrijding niet geaccepteerd wordt en dat je daar wat van mag zeggen. Deze campagne roept jongeren op uitgaan leuker en veiliger te maken door grensoverschrijding samen te voorkomen. Waar de grens ligt? Dat ligt voor iedereen anders. Waar de één het grensoverschrijdend vindt om gezoend te worden door een onbekende, vindt een ander dit in sommige gevallen OK. Een publiekscampagne die seksuele intimidatie aanpakt kan dus niet gaan over wat seksuele grensoverschrijding is, want hierop kun je simpelweg niet 1 antwoord geven dat voor iedereen
Dit levert de sessie op: Hoe maak je grensoverschrijding dan wel bespreekbaar op de dansvloer? In deze workshop / deelsessie ontdek je op welke manier de publiekscampagne inspeelt op de houding van uitgaand publiek en een gedragsverandering nastreeft. En hoe je daar als poppodium of festivalorganisatie aan kunt bijdragen.
Titel: All Arts presenteert: handreiking uitbetaling artiesten
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs)
Omschrijving: Waar moet je op letten bij het uitbetalen van artiesten? Wanneer is er sprake van een dienstverband en wanneer mag je een gageverklaring gebruiken? Hoe zit het ook alweer moet de artiestenregeling? Moet je nu wel of niet een paspoortkopie bewaren? Geldt dit alleen voor buitenlandse artiesten uit een niet-verdragsland? Programmeurs en financials bakkeleien hier soms over. In opdracht van de VNPF heeft Dick Molenaar van All Arts Belastingadviseurs een handreiking opgesteld die op bovenstaande vragen (en meer) antwoord geeft.
Dit levert de sessie op:
Titel: New FACES in de vrijwilligerspools van Nederlandse festivals
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Bianca Pander (Welcome to The Village)
Matthea de Jong (Iepen UP, Leeuwarden)
Hooman Nassimi (Iepen UP, Leeuwarden)
Romy Jochems (VSBfonds)
Arnout de la Houssaye (Into The Great Wide Open)
Omschrijving: Welcome to The Village, Into The Great Wide Open en OEROL betrekken nieuwkomers, mensen met een vluchtelingenachtergrond, als vrijwilliger bij hun organisatie. Met het project New FACES onderzoekt Iepen UP (Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018) hoe festivals het beste kunnen bijdragen aan integratie. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Innofest en de festivals wordt gewerkt aan een social impact-onderzoek en een toolkit die aan het eind van het jaar worden gepresenteerd. Hoe is de festivalzomer verlopen? Waar liep men tegenaan? Wat zijn de ervaringen van de vrijwilligers zelf? Festivaldirecteuren, projectteamleden en vrijwilligers blikken terug.
Dit levert de sessie op:
Titel: Gemeentelijk cultuurbeleid in het licht van actuele trends, ontwikkelingen en andere uitdagingen
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Koos van Dijken (Platform 31)
Omschrijving: Platform 31 wordt regelmatig door Nederlandse steden en gemeenten gevraagd om hun beleid- en beleidsprioriteiten te beoordelen in het licht van actuele trends, ontwikkelingen en andere uitdagingen. In het cultuurbeleid is ook veel te doen over regio’s. Wat betekenen die megatrends en beleidsprioriteiten van gemeentelijk Nederland nu voor gemeentelijk gefinancierde of vergunde muziekcultuur, (pop)podia en festivals ?
Dit levert de sessie op: De bezoeker ziet het gemeentelijk cultuurbeleid in breder perspectief geplaatst.
Titel: Cultureel ondernemerschap: waar bemoeit de overheid zich mee!?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Reyer van der Vlies (UvA en OCW)
Omschrijving: De overheid verwacht cultureel ondernemerschap van de sector. Dit is niet van vandaag of gister of een gevolg van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Al sinds de jaren tachtig is de overheid de cultuursector zakelijker gaan benaderen. Daar waar het eerst nog ging over marketingstrategieën om publieke belangstelling te vergroten, werd in de jaren negentig cultureel ondernemerschap geïntroduceerd.

Reyer van der Vlies deed middels een ethische en juridische benadering promotieonderzoek naar de verhouding tussen cultureel ondernemerschap en cultuurbeleid. Tijdens deze sessie gaat Reyer samen met de aanwezigen in op de vraag wat cultureel ondernemerschap eigenlijk is. Hoe kijkt de overheid naar cultureel ondernemerschap? Kan de overheid eigenhandig een andere draai aan cultureel ondernemerschap geven? Zo ja, wat zijn de risico's?
Hoe ver mag de overheid gaan bij het stellen van eisen aan de bedrijfsvoering van culturele instellingen? Welke risico's zijn er verbonden aan het opleggen van een te hoge norm voor eigen inkomsten?

Reyer van der Vlies is sinds 2014 als buitenpromovendus verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2012 werkt hij als juridisch adviseur voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, thans bij de directie Voortgezet Onderwijs
Dit levert de sessie op:
Titel: Next generation, een lust of een last?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Harold Briels (Happy People, Booming Business)
Omschrijving: Talenten werven, ontwikkelen en gelukkig maken: ben je daartoe in staat? Happy People adviseert, traint en coacht ondernemers op het gebied van geluk op de werkvloer. In deze inspiratiesessie gaan we in op onderzoek naar gelukkige werkplekken en laten zien dat er een kloof bestaat tussen de babyboomers en de millenials.

Krijg inzicht in de verschillen tussen de generaties op de werkvloer. De nieuwe generatie heeft hoge verwachtingen van werkgevers. Door in te spelen op deze verwachtingen wordt het beste talent aangetrokken en behouden. Uitgangspunt: lof voor de jeugd in plaats van klagen over de jeugd.
Dit levert de sessie op: Door gedragsverandering, binnen de authenticiteit, kan de ondernemer transformeren van baas naar leider. Krijg inzicht in de verschillen tussen de generaties die zich op de werkvloer bevinden. Leer in deze interactieve inspiratiesessie hoe je geluk op de werkvloer kunt realiseren: hoe gelukkiger de werknemers, hoe beter een bedrijf presteert.
Titel: Woekerhandel en ticketfraude, is er een oplossing?
Werkvorm: Bedrijfspresentatie
Sprekers: Sander Regtuijt (GUTS Tickets)
Tom Roetgering (GUTS Tickets)
Omschrijving: Die is er. GUTS Tickets heeft een volledig B2B ticketingplatform ontwikkeld dat ticketfraude en belachelijke prijzen op de tweedehandsmarkt voorkomt door tickets te registreren op de blockchain. Blockchain? Naast een buzz-word van 2016, 2017 en 2018, betekent blockchaintechnologie ook de techniek om een eerlijke, veilige en transparante manier van ticketing te faciliteren.

Smart tickets weten van zichzelf wie de eigenaar is en wat de prijs is. Een ticket kan eenvoudig binnen het systeem wordt verkocht, maar nooit voor een andere waarde dan de organisator van een event heeft bepaald. Een organisator behoudt hiermee de volledige controle vanaf het moment dat een ticket wordt uitgegeven tot het moment een ticket wordt gescand. Blockchain zorgt ervoor dat dit transparant en eerlijk verloopt.
Dit levert de sessie op: Kortom: een betere ticketing ervaring voor fans, complete controle over de ticketverkopen voor organisatoren, ook op de tweedehandsmarkt, tools voor eerlijke prijzen en directere connecties tussen fans en artiesten en tot slot weten event organisers, podia en festivals altijd precies wie er binnen zijn op welk moment.
Titel: Voorbij de aftermovie: hoe haal je als festival en podium meer uit video? Van nieuws tot viral op social media.
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Martin Kuiper (FaceCulture / Behind The Music)
Omschrijving: Elke aftermovie heeft dezelfde kenmerken en is dus inwisselbaar. De spreker is benieuwd of het mensen opvalt als er beelden van voorgaande edities worden gebruikt. Ook het doel van de aftermovie is niet scherp. Vaak verschijnt hij weken later online en de mensen die gaan kijken zijn vooral mensen die bij het festival zijn geweest.
Wegen de inspanningen en kosten wel op tegen wat je er qua exposure voor terugkrijgt? Hoeveel cameramensen lopen er niet tijdens een festival rond die in opdracht van het festival beelden schieten? Er wordt zoveel opgenomen dat het monteren van de aftermovie ook heel veel tijd kost. Maar een fractie van de opgenomen beelden wordt gebruikt. Is dit een een verspilling van tijd, budget, beelden en mogelijkheden? Een
Voorbeeld: als er met een 'nieuws-oog'naar de productie tijdens het festival wordt gekeken, is het mogelijk om met je eigen beelden nieuwsmedia te bedienen. Festivals zouden uitgever moeten worden van hun eigen video content, die vervolgens naar uiteenlopende (social) media worden doorgezet, mogelijk wordt daar zelfs voor betaald.
Dit levert de sessie op: Deelnemers leren met een ander oog naar hun videoproductie kijken. Ieder festival en podium moet zelf uitgever worden en kan op die manier uiteenlopende media bedienen. Alleen een aftermovie en alleen verspreiding via de eigen socials is achterhaald. Er is meer mogelijk! En het kan zelfs geld opleveren.

12:00 uur

Titel: The next stage ticketing!
Werkvorm: Bedrijfspresentatie
Sprekers: Rodney Michel (Active Tickets)
Ghita Seghrouchni (Active Tickets)
Omschrijving: We laten de nieuwe functies zien op ticketing gebied. ActiveTickets maakt oplossingen voor o.a. de ActiveHoreca & Retail, ActiveCrewcard (loyaliteit) en meer.
Dit levert de sessie op: Inzicht in de mogelijkheden van een veelzijdig ticketingsysteem. Mee discussiëren over de toekomst van ticketing voor de muziekindustrie

12:30 uur

Titel: Feiten & Fabels: Podia in cijfers
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Arne Dee (VNPF)
Sonja Broersma (VSCD)
Jesper Rijpma (Dagvoorzitter)
Omschrijving: Hoe gaat het met de podiumkunsten nu de economie weer is aangetrokken? Hoeveel programma, bezoeken en inkomsten zijn er? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de poppodia en de theaters? Beleidsmedewerkers Arne Dee (VNPF) en Sonja Broersma (VSCD) presenteren de nieuwste cijfers (2017) van respectievelijk de poppodia en theaters in Nederland, onder leiding van dagvoorzitter Jesper Rijpma.
Dit levert de sessie op: Kennis en inzicht in de belangrijkste branchecijfers, trends en verschillende financieringsmix van poppodia en theaters.
Titel: Ontmoet de Matchmakers Cultuur
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Sherwin Blijd (Den Haag)
Valery Mak (Almere)
Joachim de Vries (Groningen)
Max de Beijer (Tilburg)
Raymond den Uijl (Utrecht)
Manu van Kersbergen (Gespreksleider)
Floris Vermeulen (Fonds Podiumkunsten)
Karlijn Profijt (Fonds Podiumkunsten)
Omschrijving: Tijdens deze sessie presenteren Matchmakers Cultuur uit vier steden zichzelf en vertellen over hun opgedane ervaringen dit jaar. De matchmakers zijn er speciaal voor diegenen die nog onbekend zijn met de wereld van cultuurfondsen.

Matchmakers in Cultuur is een bijzondere samenwerking tussen het Fonds Podiumkunsten, het VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij zien in steden nieuwe cultuuruitingen ontstaan die onlosmakelijk zijn verbonden met de stedelijk dynamiek. De acht nieuwe matchmakers gaan deze initiatieven verbinden aan de subsidiemogelijkheden van de fondsen.

Dit levert de sessie op: Informatie over de rol van de Matchmakers Cultuur. Kennis van bestaande en nieuwe regelingen van de drie fondsen.
Titel: 10,000 HOURS: sociaal ondernemen en vrijwilligersbinding bij festivals
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Nienke Basslé (10,000 HOURS)
Omschrijving: Kun je de kracht van muziek en de dansvloer gebruiken om een bijdrage te leveren aan kwetsbare mensen in de lokale samenleving? Stichting 10.000 HOURS gelooft dat het kan! Volgens directeur Nienke Bassle van 10.000 HOURS is muziek in staat grote groepen mensen met elkaar te verbinden; het overstijgt leeftijd, taal en cultuur. Samen met fans organiseren ze bv. een rollatordisco, muziekbingo voor bejaarden, een minifestival, muziekworkshops voor jongeren met een beperking of het oprichten van een daklozenband.

Maak kennis met 10.000 HOURS en kom te weten hoe zij aankijken tegen sociaal ondernemen en hoe ze dat precies doen. Zijn er mogelijkheden voor jouw organisatie voor een samenwerking? Hoe betrek je bezoekers/vrijwilligers op een creatieve manier bij het maken van het verschil wanneer het aankomt op sociale en groene duurzaamheid?
Dit levert de sessie op: Bind vrijwilligers/ bezoeker aan je organisatie. Invulling voor sociale duurzaamheid, binding met buurtbewoners en overheden
Titel: POPnl presenteert: best practices van talentontwikkeling
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Rita Zipora (Gespreksleider)
Ivo Severijns (Herman Brood Academie)
Martin Scheijgrond (Popunie)
Erik Delobel (Hedon)
Jack Pisters (Popopleiding Conservatorium van Amsterdam)
Omschrijving: Talentontwikkeling is superbelangrijk. De minister van OCW onderschrijft dit. Wat zijn interessante lokale initiatieven? Wat zijn de best practices? Waarom zijn deze succesvol in de versterking van de talentontwikkeling? Welke rol spelen de poppodia en festivals hierin of beter gezegd: welke kansen zouden ze moeten oppakken in samenwerking met andere spelers in het veld? Moderator Rita Zipora laat talentbegeleiders aan het woord over hun tak van sport binnen de keten van talentontwikkeling in de popmuziek.
Dit levert de sessie op: Inspirerende voorbeelden om samen verder te investeren in Nederlands popmuziektalent.
Titel: Spaces of Culture: voor wie bouw je welk cultuurgebouw?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Marjo van Schaik (Promovendus Tilburg University / Interim manager)
Omschrijving: Marjo van Schaik promoveerde onlangs op de relatie tussen cultuurgebouwen en hun omgeving. Een van de conclusies van haar onderzoek is dat 'iconische cultuurpaleizen' niet altijd aansluiten op de behoefte van 1) publiek, 2) makers en 3) de buurt/omgeving. Ook concludeerde Van Schaik dat de vitaliteit van de sector, in tegenstelling tot wat nu vaak wordt beweerd, wel degelijk gebaat is bij meer gebouwen. Echter, het proces om dergelijke nieuwe plekken te ontwikkelen moet anders. Cultuurbeleid en stedelijke ontwikkeling (inclusief behoeften van publiek) moet sterker met elkaar worden verbonden. Benieuwd hoe dat precies zit?

VOORINTEKENING publiekspublicatie
Marjo van Schaik is bezig met een publieksversie van haar proefschrift dat geschikt is voor een groter publiek dan alleen wetenschappers. Voorintekening is mogelijk. Mail hiervoor kees@vnpf.nl.
Dit levert de sessie op: Deze sessie levert inzicht op in succesvolle organisatiestrategieën in relatie tot de locatie van het gebouw. Daarnaast geeft het handvatten voor een beter gesprek met architecten en overheden. Ten laatste geeft het inzicht in kansen en uitdagingen voor (nieuwe) poppodia.
Titel: Experience marketing op festivals
Werkvorm: Presentatie
Sprekers:
Omschrijving:
Dit levert de sessie op:
Titel: De zomer van 2018, wat ging er mis (of juist heel goed) en wat kunnen we ervan leren?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Willem Westermann (VVEM)
Menno Hoezee (Tentconsultants International)
Omschrijving: Een terugblik op de zomer. Heel veel zon, weinig regen, veel mooie evenementen maar ook afgelastingen. Het meeste ging goed, we kunnen dus weer terugkijken op een mooie zomer. Maar “natuurlijk” ging er het nodige mis. We hebben met heel veel factoren te maken gehad: zon, onweer, terrorismedreiging, brand, aanrandingen, moeilijke vergunningseisen, protesterende buren met rechtszaken, klachten over faciliteiten voor bezoekers of deelnemers met beperkingen, we kenden drugsellende, onderlinge onduidelijkheden, kortom allerlei spannends.
We bespreken een terugblik op de zomer en kijken naar wat er echt gebeurd is en wat daarvan te leren is. En het is duidelijk de bedoeling er met de aanwezigen open over te praten en van elkaar te leren.
Dit levert de sessie op: Collegiaal advies. Delen van ervaringen, inzicht in oplossingsrichtingen.
Titel: Referral Recruitment! “ Jouw Talent werft jouw Talent!”
Werkvorm: Bedrijfspresentatie
Sprekers: Ritsaert Krauss (Poolmanager)
Omschrijving: Met de huidige en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger nieuwe talenten te werven en te binden aan culturele organisaties. Advertenties zijn duur en de kwaliteit van de sollicitanten laat vaak te wensen over.. Bij permanente vacatures als medewerkers publiekservice en horecamedewerker werkt social media maar in geringe mate omdat het bericht te weinig en niet onder de juiste doelgroep wordt gedeeld.
Natuurlijk roep jij al jaren dat Via-Via (Referral Recruitment) de beste methode is om nieuwe talenten te werven.
Myambassador is een Serious Game die van jouw eigen medewerkers “ambassadeurs” maakt van jouw organisatie. MyAmbassador is ontwikkeld in de vorm van een game die jouw medewerkers uitdaagt en beloont om nieuwe, leuke, goede collega’s aan te brengen. In een paar simpele stappen zijn leuke, nieuwe mensen aangedragen in de app. Op dat moment krijgt jouw Ambassador meteen punten om te sparen voor toffe prijzen en beloningen.
Met de kennis van de cultuur en werkproces van de organisatie en de persoonlijk ervaringen met de kandidaat (vrienden, collega’s klasgenootje), weet jouw medewerker wie er goed past binnen jullie organisatie.
Hoe beter de kwaliteit van de kandidaat, des te meer punten kan dit de ambassador kan opleveren.
Dit levert de sessie op: MyAmbassador.nl iets voor jullie organisatie?

12:45 uur

Titel: Worm hét netwerkpodium: van 'Do It Yourself' naar 'Do It Together'
Werkvorm:
Sprekers: Janpier Brands (WORM)
Jan Hiddink (WORM)
Omschrijving: WORM (winnaar IJzeren Podiumdier 2017: beste podium) heeft een succesvolle aanvraag gedaan bij het Fond Cultuurparticipatie voor de regeling 'MeeMaakPodium'. De komende twee jaar wil WORM een overdraagbare methode ontwikkelen hoe een podium ruimte kan geven aan externe gemeenschappen bij het maken van artistieke en culturele programma's. In het geval van WORM gaat het over buurtbewoners en stedelijk georiënteerde bi-culturele millennials. Jan Hiddink (programmamanager) en Janpier Brands (algemeen directeur) vertellen over de ideeën van WORM en zijn benieuwd naar tips, ervaringen en ideeën van de aanwezigen.
Dit levert de sessie op: Inzicht in democratiseringsprocessen van (pop)podia.
Titel: Lunch
Werkvorm: Anders
Sprekers:
Omschrijving:
Dit levert de sessie op:

14:00 uur

Titel: KEES presenteert: handreiking vrijwilligersbeleid
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Hanneke Hulshof (KEES)
Wieske Ebben (Gespreksleider)
Merante Izaaks (KEES)
Omschrijving: KEES ontwikkelt in opdracht van VNPF een handreiking vrijwilligersbeleid. Tijdens het congres presenteren we de conceptversie. We nodigen vrijwilligerscoördinatoren (en andere geïnteresseerden) uit om het gesprek met ons aan te gaan over de verschillende thema's in deze handreiking. Welke vragen spelen er en hoe gaan andere coördinatoren hiermee om?

Vrijwilligers zijn helden waar de culturele sector veel aan heeft! Culturele vrijwilligerscentrale KEES helpt de sector daarom met de inzet van deze vrijwilligers. Dit doet KEES met diverse diensten binnen de thema’s trainen, werven, adviseren en coördineren.
Dit levert de sessie op: Deze inspiratiesessie wordt speciaal georganiseerd voor vrijwilligerscoördinatoren en andere betrokkenen en levert handvatten op om je vrijwilligersbeleid vorm te geven of aan te scherpen. Je gaat het gesprek aan met professionals van KEES en andere coördinatoren en vertrekt met hernieuwde energie om je vakgebied aan te pakken!
Titel: Minerva Academie voor Popcultuur presenteert: De bodem LIVE! The Future is Here
Werkvorm: Anders
Sprekers: Wytse Dijkstra (Minerva Academie voor Popcultuur)
Chris Moorman (Popronde)
Melanie Esther van Eunen (Minerva Academie voor Popcultuur)
Hanna van Koldam (Minerva Academie voor Popcultuur)
Willem de Ridder (Meesterverteller)
Tom Fopma (Poppodium Asteriks, Welcome to the Village, Psy-Fy - Productiehoofd)
Liessanne Schenkkan (Academie voor Popcultuur - Student)
Esker van de Werken (Academie voor Popcultuur - Student)
Omschrijving: De Academie voor Popcultuur leidt studenten op tot artiesten en ondernemers in de creatieve industrie. Maar sluit dit opleidingsprofiel wel aan op de realiteit? Hoe kunnen jonge makers een plekje veroveren in deze gevestigde orde? Voor ons congres bedenken, produceren én presenteren (oud-)studenten een talkshow over urgente vraagstukken in het werkveld.

(Oud) studenten gaan in gesprek met verschillende mensen uit het werkveld om erachter te komen hoe die verdeling tussen jonge makers/tegenbewegingen en de gevestigde orde nou precies in elkaar steekt en hoe deze jonge generatie het dus het beste kan aanpakken om een plekje te veroveren. Wanneer moet er ergens tegenaan worden geschopt om de industrie scherp te houden? Hoe kan het werkveld optimaal handvatten aanbieden om jonge makers te omarmen?
Dit levert de sessie op:
Titel: Hoe onderscheid je je met een artistieke programmering?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Tessa Hagen (TivoliVredenburg)
Tamar Brüggemann (Wonderfeel)
Stephan Maaskant (Rotown / Left Of The Dial)
Johan Gijsen (Le Guess Who?)
Omschrijving: Door dit panel willen we een gesprek aanzwengelen over artistiek leiderschap in de (pop)muzieksector. 'Artistiek risico en het gevaar van mono-cultuur' was de werktitel van dit panel. Dat vonden we te negatief. We willen ingaan op vragen als: Hoe zet je een fenomenaal programma in elkaar wat niet dertien-in-een-dozijn-is? Wat betekent dat voor je positie in het veld waarin je werkzaam bent? Tegen welke dilemma's loop je aan (en hoe ga je ermee om)? Hoe zorg je dat je programma urgent en relevant is? Hoe realiseer je je artistieke visie ? Wat wordt gezichtsbepalend (en hoe doe je dat?) met relatief beperkte middelen.
Dit levert de sessie op: Zonder bevoogdend te willen zijn: de hoop is dat deskundigheid van deelnemers wordt vergroot en de kwaliteit van het artistieke werk verbetert., door open respectvol en gelijkwaardig in gesprek te gaan.
Titel: (Hoe) werkt influencer marketing?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Malou te Wierik (Buro Dertig)
Merel Slaats (Buro Dertig)
Omschrijving: Het staat bovenaan alle marketinglijstjes voor 2018: dit is het jaar van de influencer. Hoewel de lifestyle- en reisbranche influencers al veelvuldig inzetten, is deze vorm van marketing in de cultuursector nog maar weinig ingeburgerd. Wat kunnen influencers betekenen voor jouw culturele instelling of festival? Waar begin je? Wat levert het op?

Malou te Wierik van Buro Dertig, cultuurmarketingbureau uit Utrecht, vertelt waarom en hoe je als poppodium of -festival influencer marketing een plek geeft in je marketingstrategie. Want influencers kunnen je niet alleen een groot bereik onder de juiste doelgroep geven, maar ook een inhoudelijke en onafhankelijke blik op jouw concert of event. Een presentatie met best practices uit de culturele en commerciële sector en praktische tips om zelf aan de slag te kunnen gaan.
Dit levert de sessie op: Kennis van de basisprincipes van influencer marketing. Goede praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie om in je eigen organisatie een start te maken.
Titel: Music Moves Europe en Creative Europe – what’s in it for me?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Frank Kimenai (DutchCulture)
()
()
Omschrijving: Een korte presentatie over de kansen en mogelijkheden voor subsidiering vanuit Europa. Vooral gericht op het Creative Europe programma. Daarnaast een korte presentatie over de laatste ontwikkelingen inzake Music Moves Europe, het ondersteuningsintieatief van Europa specifiek gericht op de muzieksector dat in 2021 van start gaat. Na de presentaties een korte paneldiscussie met ervaringsdeskundigen die in Creative Europe programma’s zitten.
Dit levert de sessie op: Kennis over de mogelijkheden om Europees geld aan zich te binden en daarnaast inzichten in wat het betekent om aan Europees gefincierde projecten deel te nemen.
Titel: Ticketmaster (besloten)
Werkvorm: Presentatie
Sprekers:
Omschrijving:
Dit levert de sessie op:

14:15 uur

Titel: Effenaar Smart Venue, hoe staat het nu?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Jos Feijen (Effenaar)
Lieke van Ooijen (Effenaar)
Robert Schaeffer (Effenaar)
Omschrijving: Effenaar Smart Venue is opgericht met als doel om te komen tot nieuwe muziekbelevingen, met behulp van technologische ontwikkelingen en innovatie. Na een tijd van inspiratie opdoen in verschillende sectoren, verdiepen in technieken als Virtual Reality, Augmented Reality, 3D printing en hologrammen en samenwerkingen met artiesten, bedrijven en studenten, zijn de eerste resultaten van Smart Venue zichtbaar. Tijdens deze presentatie worden de belangrijkste resulaten getoond, met de nadruk op de relevantie met de live popsector.
Naast enkele voorbeelden van resultaten die zijn voortgekomen uit Smart Venue, wordt er extra ingegaan op de augmented reality escape room die de Effenaar in juni heeft gelanceerd. Niet alleen is dit het eerste poppodium wat een escape room heeft geïntroduceerd, ook is dit de allereerste augmented reality escape van Nederland. Tijdens deze presentatie wordt uitgelegd waarom de Effenaar heeft besloten om deze augmented reality escape room te realiseren en wat dit zou kunnen betekenen voor andere poppodia en festivals.
Dit levert de sessie op: Bij deze presentatie worden de relevante resultaten verteld, die de Effenaar met Smart Venue heeft bereikt. De bedoeling hiervan is om andere organisaties in de live popsector te inspireren en om hen te introduceren met de mogelijkheden van de moderne technologie in de muzieksector.
Titel: Wat is de impact van je podium of festival? (workshop op inschrijving)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Lisa Wolters (KWINKgroep)
Fritzi Reijerman (KWINKgroep)
Hanno Tomassen (TivoliVredenburg)
Omschrijving: Impact is hot! Maar wat is het eigenlijk? Steeds meer (culturele) organisaties gebruiken het concept impact als basis voor de strategieontwikkeling, de marketingcommunicatie en voor de verantwoording richting stakeholders.

Maar hoe pak je dat aan? Hoe stel je vast wat de beoogde impact van je organisatie is? Wat kan je daar vervolgens mee? Onder begeleiding van Lisa Wolters en Fritzi Reijerman (KWINKgroep) start je met het maken van een impactplan voor je organisatie. Ze gebruiken hierbij o.a. de opgedane ervaringen met TivoliVredenburg. Hanno Tomassen, programmeur van TivoliVredenburg, vertelt hierover.

Er is beperkt plek tijdens deze workshop. Geef je snel op via kees@vnpf.nl.
Dit levert de sessie op: Inzicht in de beginselen van impact en het onderzoeken ervan; een steeds vaker gebruikte manier om je organisatie richting te geven. Na deze workshop weet je (weer) waarom je doet wat je doet en waar je het antwoord op die vraag allemaal voor kunt gebruiken.
Titel: De zin en onzin van Cultuurregio's
Werkvorm: Debat
Sprekers: Jesper Rijpma (Jesper Rijpma Dagvoorzitter / gespreksleiding )
Nataly Kapel- van Driel (Ministerie OCW )
Johan Kolsteeg (Rijksuniversiteit Groningen )
Stephen Hodes (LaGroup)
Omschrijving: Het Ministerie van OCW wil het cultuurbeleid van het rijk laten aansluiten op lokaal en regionaal cultuurbeleid. We zitten nu midden in de eerste fase van dat proces: het opstellen van regionale profielen. Deze profielen gaan ook deel uitmaken van adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de periode 2021-2024.
Als je in het cultuurbeleid spreekt over regionale inbreng moet je ook de verhouding met de Randstad bespreken. Hoe staat de muzieksector ertegenover dit voornemen? Welke verwachtingen zijn er? Welke twijfels zijn er? Wat verstaat men onder regionale identiteit? Wat verstaat men onder kwaliteit van regionale cultuur? Voldoet in regio’s het criterium van artistieke kwaliteit wel? Hoe waardeer je de maatschappelijke aansluiting van kunst en cultuur zonder het culturele aanbod direct tot instrument te maken ?
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen inzicht hoe de cultuurprofielen tot stand komen en wat dit eventueel betekent voor de sector waar zij actief in zijn.

14:30 uur

Titel: Biercelsessie: Erik Mans interviewt Henk Kroon
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Erik Mans (TivoliVredenburg)
Henk Kroon (Technical Manager TivoliVredenburg)
Omschrijving: Vijf zalen vol theatertechniek, meer dan 1700 producties per jaar, 90 theatertechnici... Wat komt er allemaal kijken bij het draaiende houden van de afdeling theatertechniek van TivoliVredenburg? Erik Mans vraagt het Henk Kroon.
Dit levert de sessie op:

15:00 uur

Titel: VPRO 3voor12 presenteert: live podcast De Machine
Werkvorm: Anders
Sprekers: Niels Aalberts (VPRO 3voor12)
Atze de Vrieze (VPRO 3voor12)
Omschrijving: Atze de Vrieze en Niels Aalberts hosten op ons congres een aflevering van hun tweewekelijkse VPRO 3voor12 podcast: De Machine. Tijdens De Machine nemen Atze en Niels luisteraars/bezoekers mee naar de wereld achter de muziek. Waar het over zal gaan? Dat bepaalt de actualiteit in september!
Dit levert de sessie op:
Titel: Hoe maak je jouw podium en festival toegankelijk voor iedereen?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marianne Dijkshoorn (Welkom Toegankelijkheid & Evenementen)
Willem Westerman (VVEM)
Sandrijn Dekkers (Melkweg)
Marjan Gielen (Bevrijdingspop Haarlem)
Niek Murray (Pinkpop)
Omschrijving: Tijdens het vorige Congres Podia & Festivals vertelde Danique ten Pas van Ieder(in) ons al over hoe belangrijk een toegankelijke evenementenlocatie (podium of festival) is en werden de ervaringen van en met TivoliVredenburg onder de loep genomen. Onlangs presenteerde de VNPF samen met de VVEM het ‘Actieplan Toegankelijkheid Poppodia, evenementen, muzieklocaties & festivals.’ Hoe onze branche betere toegankelijke locaties kan bieden voor mensen met een beperking staat nu beschreven in het boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’ dat op 13 september verschijnt. Auteur en toegankelijkheidsdeskundige Marianne Dijkshoorn is zelf slecht ter been is en heeft een passie voor het organiseren van evenementen. Zij geeft tijdens de workshop concrete tips om jouw locatie te verbeteren, zoals een rolstoeltoegankelijke basis, communicatie, de inrichting van een locatie en uitgankelijkheid in het geval van een calamiteit. Deze tips zijn bruikbaar voor zowel podia als festivals!
Dit levert de sessie op: Concrete informatie en tips om je locatie (podium en festival) toegankelijker te maken, ook voor mensen met een beperking.
Titel: Fair Practice Code
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marianne Versteegh (Kunsten 92)
Yvonne Grootenboer (Werkgroep Fair Practice Code)
Thomas van Dalen (Gespreksleider)
Omschrijving: Oktober 2017 werd de eerste versie van de Fair Practice Code gepresenteerd. Dit deed flink wat stof opwaaien. Inmiddels hebben de opstellers aanpassingen gepleegd en is er een (concept) quick scan ontwikkeld om te kijken in welke mate je voldoet aan de code. Tijdens deze sessie wordt kort toegelicht waar die Fair Practice ook alwer over ging. Vervolgens wordt de quick scan toegelicht en mag je hem als een van de eerste uitproberen!
Dit levert de sessie op: Een opfrisbeurt over wat de Fair Practice Code ook alweer is, wat de voorgeschiedenis is en je krijgt meer inzicht hoe de werking ervan in de praktijk eruit kan gaan zien.
Titel: Welk talent missen we door te veel mannen op het podium?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Sarah Berckenkamp (Gespreksleider)
Linda Duits (Universiteit Utrecht )
Eva van Netten (Welcome to The Village)
Marieke McKenna (Mink Records)
Ilana van den Berg (Programmeur EKKO)
Omschrijving: Staan er meer mannen dan vrouwen op de podia? Ja. Hoe komt dat en is dat erg? Als het een probleem is, hoe gaan we dat dan oplossen? Discussieer mee met een programmeur van een festival, een poppodium, een wetenschapper in genderstudies en iemand uit de industrie.
Dit levert de sessie op: Meer inzicht in dit bijzonder complexe vraagstuk...
Titel: Zero Waste Expeditie Cultuur: koplopers zetten een stap richting een circulaire sector
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Remco Wagemakers (DPM| Duurzaamheid in Podia en Musea)
Johanna Minnaard (Rijkwaterstaat)
Paul Stuifbergen (Paradiso)
Omschrijving: De cultuursector is afvalintensief, zo blijkt uit de verkenning Van Afval Naar Grondstoffen in de Cultuursector. Jaarlijks produceert de sector 8.000 ton afval, waarvan slechts een klein deel wordt gerecycled. Gemiddeld verdwijnt 60% van het afval in de cultuursector als niet gescheiden restafval in de verbrandingsoven. Begin juni is een groep koplopers, waaronder TivoliVredenburg en Paradiso, begonnen aan de Zero Waste Expeditie Cultuur. Het initiatief is een opmaat naar een circulaire cultuursector en onderdeel van het programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat. We delen best practice en laten door een sorteerdemo concreet zien welke kansen er voor cultuurinstellingen zijn op het gebied van afvalpreventie en afvalscheiding.
Dit levert de sessie op: Na afloop van deze sessie ben je op de hoogte van het programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat en de Zero Waste Expeditie Cultuur. Je hebt een beter inzicht wat afvalpreventie en afvalscheiding voor jouw organisatie kan betekenen.
Titel: Check your privileges! - Intersectioneel met het accent op wit privilege
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Sarita Bajnath (Socratisch.nl )
Omschrijving: We gaan een privilege-walk doen om je bewust te maken van je eigen privileges en blinde vlekken, Je krijgt een kijkje in hoe soms anderen dezelfde wereld kunnen beleven. We starten met wat definities en gaan daarna de privilege-walk doen. Deze is 'intersectioneel' met het accent op wit privilege. Het lijkt op de walk in de documentaire 'Wit is ook een kleur' van Sunny Bergman waar Sarita Bajnath mede de training voor heeft ontworpen. Na de walk hebben we een nagesprek om ervaringen uit te wisselen.
Dit levert de sessie op: Inzicht over privileges en blinde vlekken op intersectioneel gebied met het accent op wit privilege.

15:15 uur

Titel: KEES presenteert: inspiratiesessie vrijwilligerswerving
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Patrick Klerks (Online Slimmerik)
Omschrijving: Patrick Klerks is oprichter van het collectief Online Slimmerik. Hij trekt ten strijde tegen de 'wij moeten iets met'-mentaliteit: te veel organisaties redeneren nog vanuit het middel, en kijken niet naar hoe ze daadwerkelijk effectief resultaat kunnen behalen met online marketing en campagnes. En dat doe je dus niet met knipperende banners: als je content authentiek is en meerwaarde biedt voor een specifieke groep ontvangers, zal het effect ervan stijgen, of het nu gaat om verkoop, werving of overtuiging.

Patrick werkt o.a. voor de Consumentenbond, Milieu Centraal en AvroTros. Hij doceert zo nu en dan op Nyenrode en de Willem de Kooning Academie. In een niet zo ver verleden werkte hij voor Oxfam Novib. Meer informatie: www.onlineslimmerik.nl

Na zijn presentatie is er uiteraard ruimte voor vragen en uitwisseling van ideeën.
Dit levert de sessie op: Vrijwilligerscoördinatoren en hun communicatie-collega’s kunnen Patricks verhaal, tips en trucs meenemen in hun online-wervingscampagne om nieuwe vrijwilligers aan te spreken. Na afloop van deze sessie zijn zij geïnspireerd geraakt om de vrijwilligerswerving een boost te geven met hopelijk als resultaat: meer vrijwilligers!
Titel: De Regionale Cultuurindex: waar zit de kracht van je regio?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Rogier Brom (Boekmanstichting)
Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten )
Omschrijving: Er zijn grote verschillen in cultureel aanbod tussen Nederlandse steden en regio’s. Dat blijkt uit de eerste deelresultaten van de Regionale Cultuurindex, die wordt ontwikkeld door de Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten. Deze index is 'work in progress' en er is dus meer te vertellen. De Regionale Cultuurindex biedt veel mogelijkheden voor het monitoren van de regionale cultuurprofielen als deze zijn ingevoerd, maar ook waardevolle handvatten bieden voor de positionering van culturele instellingen.

Dit levert de sessie op: Je krijgt inzicht in de regionale kenmerken van het aanbod in de cultuursector in het geheel en de podiumkunsten in het bijzonder.
Titel: Biercelsessie: Erik Mans interviewt Charles Konings
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Erik Mans (TivoliVredenburg)
Charles Konings (Facility Manager TivoliVredenburg)
Omschrijving: 31.000 vierkante meter vloeroppervlak, 1200 deuren, 40 km koel- en verwarmingsleiding, 175 toiletten... Hoe zorg je ervoor dat alles het blijft doen en ook nog eens schoon blijft? Hoe onderhoud je zo’n gebouw? Erik Mans vraagt het Charles Konings.
Dit levert de sessie op:
Titel: AVG versus klant- en personeelsgegevens: 10 misverstanden
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Clemens Mesker (Stadhouders Advocaten)
Peter Volk (Stadhouders Advocaten)
Omschrijving: De AVG is inmiddels al weer een tijd van kracht. Veel is er over gezegd, geschreven en gezwegen. Toch blijven er veel vragen. Stadhouders Advocaten gaat in op 10 misverstanden en er is ruimte om vragen te stellen.
Dit levert de sessie op:

15:30 uur

Titel: Waarom zijn de Provinciale Statenverkiezingen van belang?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Sanne Scholten (Gespreksleider)
Paulien Dankers (Cultuurmij Oost)
Karin Boelhouwer (Statenlid Provincie Utrecht)
Daphne Wassink (Projectmanager cultuur Provincie Overijssel)
Joery Wilbers (ECI Cultuurfabriek )
Omschrijving: In maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Waarom zijn deze belangrijk voor de kunst- en cultuursector en de popsector in het bijzonder? Welke provincies hebben een actief kunst- en cultuurbeleid en welke minder? Hoe komt dat? Welke afwegingen spelen daarbij een rol? Welke delen van de kunst- en cultuursector worden gefinancierd? Hoe zit het met de popsector? Vooral: wat valt er te winnen volgend jaar maart?
Dit levert de sessie op: Na het bijwonen van deze sessie heb je een beter beeld van waarom de Provinciale Statenverkiezingen van belang zijn voor jou of je organisatie.

15:45 uur

Titel: Digitale innovatie op festivals: Greencopper, Safesight & Dutchband
Werkvorm: Debat
Sprekers: Ludo Struijk (Greencopper)
Bobby Gonzalez (Zelfstandig veiligheidscoordinator )
Lieke Timmermans (TivoliVredenburg)
Michiel Fransen (Dutchband)
Yannick Stegehuis (Safesight)
Lotte Kroeze (Dutchband)
Omschrijving: Wat zijn de belangrijkste technologische en digitale ontwikkelingen en toepassingen die relevant zijn voor festivals? Speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol? Welke betaalmethoden bieden de toekomst? Welke praktische, strategische en ethische keuzes liggen hieraan ten grondslag? Diverse ontwikkelaars komen hierover aan het woord: Greencopper richt zich volledig op apps voor live evenementen. Sponsoring, crowd management en nieuwe toepassingen zoals doelgroepsegmentatie spelen daarin een steeds belangrijkere rol. Greencopper biedt festivals inzicht in bezoekersgedrag, innoveert met het bestellen en betalen vanuit de app en is wereldwijd technologiepartner van ruim 350 festivals, waaronder Roskilde, Coachella, Hurricane, Sonar, Lowlands, Dekmantel Festival, Concert at SEA en Valkhof Festival. Safesight helpt organisaties bij het organiseren van veilige evenementen met software dat o.a. bestaat uit een cloudbased logboek en een app waarmee alle betrokkenen in aanloop naar en tijdens een evenement worden geïnformeerd en geïnstrueerd. Zodat medewerkers, leveranciers, partners en vrijwilligers veiligheidsplannen en -afspraken kennen en uitvoeren. Dutchband is een bekende naam in de Nederlandse festivalscene als leverancier van betaalsystemen en toegangsbandjes voor het merendeel van de Nederlandse festivals en evenementen.
Dit levert de sessie op: Inzicht en kennis over technologische en digitale ontwikkelingen en innovaties toepasbaar voor festivals.
Titel: Governance: besturen en toezicht in de praktijk
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Patrick Broekema (Cultuur+Ondernemen)
Omschrijving: Dit najaar publiceert Cultuur+Ondernemen een aangepaste Governance Code Cultuur. Op ons congres alvast een tipje van de sluier.

Patrick Broekema, Adviseur Governance van Cultuur+Ondernemen geeft een presentatie over de ontwikkelingen rond governance in Cultuur. Welke lessen zijn geleerd, waarom is een actualisatie van de code nodig? Wat zijn actuele dilemma’s en praktische handvatten?

Na een kort plenair deel wordt er gediscussieerd aan de hand van stellingen over onderwerpen als:
- Hoe ga je in de praktijk om met de code?
- Hoe verhoud je je tot je belanghebbenden ?
- Risicobeheer: hoe ga je als toezichthouder om met risico’s en wat verwacht je daarbij van het bestuur (en vice-versa).
Dit levert de sessie op: Na afloop van deze sessie heeft u enkele praktische handvatten voor het vorm geven aan goed bestuur en toezicht en bent u bijgepraat over de ontwikkelingen rond de Governance Code Cultuur.

16:00 uur

Titel: Verhoog je baromzet
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Valentijn Huybens (Van Duijnen Horeca Service)
René Bergmans (Brand Proposition)
Omschrijving: Horeca als inkomstenbron is steeds belangrijker. Om een goed programma neer te kunnen zetten is een optimale baromzet vaak essentieel. In deze interactieve kennissessie over hoe de bar van de toekomst eruit kan zien, brengen we je op de hoogte over de laatste trends en ontwikkelingen. Hoe anticipeer je op veranderingen en maak je jouw bar toekomstbestendig?
Dit levert de sessie op: Praktische tips en inzicht voor een hoger barrendement. Kennis, inzicht en inspiratie voor beleid horeca.
Titel: CRM: praktijkcases over klantgerichtheid van organisaties
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Pieter de Rooij (Breda University of Applied Sciences)
Emiel Haring (013)
Davide Kroon (TivoliVredenburg)
Monique van Son (Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem)
Omschrijving: CRM gaat om klantgerichtheid van organisaties en is dus veel meer dan alleen maar een ICT-systeem. Daarom spelen klantkennis, medewerkers, communicatie, en beleving een belangrijke rol. Veel organisaties worstelen met welke stappen ze moeten zetten in de richting van een klantgerichte organisatie. In deze presentatie komen op een interactieve wijze een aantal cases aan bod, met veel ruimte voor vragen. Er wordt in het kort een kader van CRM geschetst en marketeers van Tivoli Vredenburg, 013 en Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem presenteren een casus op het gebied van klantgerichtheid.
Dit levert de sessie op: Na afloop van de sessie heb je een kader meegekregen van CRM en heb je ideeën gekregen om zelf aan de slag te gaan om de klantgerichtheid van je organisatie te verbeteren.
Titel: Rondleiding backstage TivoliVredenburg
Werkvorm: Anders
Sprekers: Erik Mans (TivoliVredenburg)
Omschrijving: Altijd al eens willen weten en zien wat er komt kijken bij de productie van een band of symfonieorkest? De kleedkamer zien waar Valeri Gergiev, Morrissey en D'Angelo zich opmaakten? De ondergrondse expeditie bekijken? Erik Mans, manager productie en facilities, laat je de krochten zien en de plekken waar je normaal niet mag zijn. Al sinds 1997 is Mans (voorheen Tivoli) betrokken bij de plannen voor een nieuw Muziekcentrum. Hoe zijn die plannen door de jaren heen veranderd en hoe pakken ze nu uit in de praktijk? Klassiek, pop, jazz, urban en dance in één gebouw klinkt als het walhalla. Maar wat betekent dat voor technici, productiemedewerkers en facilitair? Middels een rondleiding door TivoliVredenburg doet Erik het uit de doeken. Vraag hem ook naar z’n (tour-)belevenissen met Urban Dance Squad, Claw Boys Claw, Mudhoney, Pearl Jam en Flaming Lips!
Dit levert de sessie op:

16:15 uur

Titel: Battle of the cover and tribute bands!
Werkvorm: Debat
Sprekers: Jan Geert Vierkant (Metropole Orkest)
Bas de Wit (PAARD)
Elianne Weijers (Zwarte Cross / De Pul)
Jan Hiddink (WORM)
Patrick van der Hijden (Gespreksleider)
Omschrijving: Er lijken steeds meer cover- en tributebands op de Nederlandse podia te staan. Is dat inderdaad zo? Geldt dit ook voor festivals? Zo ja, is dat erg? Zijn deze acts artistiek interessant genoeg? Misschien begint er in de popmuziek ook erfgoed te ontstaan dat het verdient om 'opgevoerd' te worden; net als gecomponeerde muziek. Is die vergelijking met een klassiek orkest terecht? Als er inderdaad veel aanbod van cover- en tributebands, kun je daar beleid op maken? Welke afwegingen maken podia en festivals in het programmeren ervan? Is er dan een verschil tussen een coverband, een tributeband of een beroemde begeleidingsband van een heengegane grootheid (Prince, Queen, Bowie, Elvis)?
Dit levert de sessie op: Deelnemer kan zich beter een oordeel vormen over een vermeende (meer cover- en tributebands) ontwikkeling en een mening daarover vormen. Tevens geeft het inzicht in welke afwegingen podia en festivals maken bij het programmeren ervan.
Titel: VSBfonds presenteert: interessante regelingen voor (pop)podia en festivals
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Guus Pengel (VSBfonds)
Romy Jochems (VSBfonds)
Aljoscha Wassenaar (VSBfonds)
Linda Janssen-Becker (VSBfonds)
Manu van Kersbergen (Gespreksleider)
Judith Warries (Podium Victorie)
Lisa Boersen (Paradiso)
Omschrijving: Wil je je zaal herinrichten of een nieuwe doelgroep naar je festival trekken door bijvoorbeeld andersoortige acts te programmeren? Het VSBfonds is een landelijk cultureel maatschappelijk fonds dat zich ook richt op popcultuur. In deze sessie wordt aan de hand van voorbeelden geïllustreerd wat ze ondersteunen en waarom. Vier regelingen zijn in het bijzonder interessant voor (pop)podia en festivals. Het gaat om 1) donaties voor programmering en publieksbereik, 2) Publieksgerichte (her)inrichting, 3) Werven en trainen van vrijwilligers en 4) Educatie. Sleutelbegrippen hierbij zijn publieksbeleving, diversiteit en (lokale) samenwerkingen. Aanvragen kan tot € 100.000.

De presentatie bestaat uit twee delen. In het eerste deel presenteert het VSBfonds hun beleid en worden voorbeelden besproken van poppodia en -festivals die met succes hebben aangevraagd. Waar moet je als aanvrager opletten? Wat zijn de do’s maar ook de dont’s? In het tweede deel kunnen een aantal deelnemers met VSBfonds-adviseurs afstemmen of een plan kans maakt op ondersteuning van het fonds.

Kortom vrij naar Fresku: fondsenwerven, zo doe je dat!
Dit levert de sessie op: Na afloop van deze sessie heb je kennis van de ondersteuningsmogelijkheden bij een fonds als VSBfonds en hopelijk inspiratie opgedaan voor nieuw beleid, programmering, samenwerkingen [etc. ]
Titel: Hoe om te gaan met verantwoording richting gemeenten
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Thijs de Boer (Rijks Universiteit Utrecht)
Omschrijving: De presentatie van de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek, gevolgd door interactieve discussie. Poporganisaties (podia & festivals) hebben een belangrijke positie in het culturele beleid van (lokale) overheden. Door financiele steun van (lokale) overheden zijn poporganisaties vaak verplicht om verantwoording te geven over hun prestaties. Maar er zijn ook tal van andere belangrijke stakeholders die verwachtingen hebben van poporganisaties, zoals fondsen, het publiek, omwonenden, partners en andere poporganisaties. Hoe gaan poporganisaties om met deze maatschappelijke verwachtingen en hoe leggen ze verantwoording daarover af?
Het eerste deel bestaat uit een compacte presentatie van het onderzoek waarin onder andere kort wordt stilgestaan bij de nieuwste inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur, waarna de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. De resultaten zijn gebaseerd op 24 interviews.
In het tweede deel zal dieper worden ingegaan op het onderzoek door de onderzoeksresultaten te spiegelen aan de ervaringen van de deelnemers. In de interactieve discussie wordt stilgestaan bij vragen als: Welke resultaten zijn het interessants? Wat wordt herkend en wat niet? Wat werkt en wat werkt niet? Door de discussie aan te gaan over deze vragen doen deelnemers nieuwe ideeën op over hoe ze hun eigen verantwoordingsrelaties beter kunnen managen.
Dit levert de sessie op: Ben je op de hoogte van de nieuwste perspectieven in de wetenschappelijke literatuur over verantwoording van non-profit organisaties;
Ken je de belangrijkste resultaten van het onderzoek;
Heb je geleerd van collega’s hoe zij omgaan met verantwoording;
Heb je nieuwe inspiratie om verantwoordingsrelaties vorm te geven.

16:30 uur

Titel: Convenant Green Stages 2020: collectief naar een duurzame cultuursector
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Frans Verouden (Stichting Green Stages)
Aerd de Boode (TivoliVredenburg )
Dries Floris (Theater de Kattendans)
Omschrijving: De urgentie om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen groeit. Ook in de cultuursector. In de praktijk blijkt dat veel organisatie niet goed weten hoe ze het onderwerp moeten benaderen en niet weten hoe ze met inspanningen rondom duurzaam ondernemen hun voordeel kunnen doen. In het convenant Green Stages 2020 starten 20 podia een 3 jarig programma om collectief kennis op te doen, te delen en te leren van elkaar in combinatie met maatwerk advies en begeleiding van alle ecologische en sociale aspecten rondom duurzaamheid. Met concrete doelstellingen op gebied van footprint, energie, afval en impact op de omgeving. Een poppodium en theater vertellen over hun ervaringen.
Dit levert de sessie op: Na afloop van deze sessie ben je op de hoogte van het convenant Green Stages 2020 en weet je wat podiumdirecteuren beweegt om zelf actief met alle ecologische en sociale aspecten van duurzaamheid aan de slag te gaan en wat dit voor jouw organisatie kan betekenen.

17:00 uur

Titel: Borrel
Werkvorm: Anders
Sprekers:
Omschrijving:
Dit levert de sessie op: