Deelsessies

De deelsessies starten op verschillende tijden en hebben verschillende lengtes. Je kunt zelf je eigen programma samenstellen. Door op de grijze balk van de deelsessies te klikken wordt alle informatie over de betreffende sessie zichtbaar.

We hanteren het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', dus houd voor de zekerheid alternatieve deelsessies in gedachten. 

Je eigen programma samenstellen
Door middel van de favorieten tool kun je je eigen programma eenvoudig samenstellen. Door op het sterretje te klikken voeg je een sessie toe aan je favorieten. Als je klikt op ‘Print je favorieten’ dan staan al je gekozen sessies onder elkaar.

Doorsturen en liken van sessies
Denk je dat een deelsessie interessant is voor een collega of iemand uit je netwerk? Stuur deze dan naar hem of haar door! Dit kan door op het envelopje te klikken. Vind je een sessie leuk? Laat het ons weten door deze te 'liken'.

Vraag voor de spreker
Heb je een tip of vraag voor de spreker van een sessie? Stuur hem of haar dan een bericht door op het lampje te klikken. De spreker kan jouw tip of vraag meenemen in de voorbereiding van de sessie. 

Blokkenschema
Het blokkenschema staat online! Je kunt het hier vinden.

Print uw favorieten

Titel: Ongewenst gedrag: hoe ga je daarmee om?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Instructeur (BHV.NL)
Manja van Marwijk (BHV.NL)
Omschrijving: Naast de gastvrijheid van medewerkers van een poppodium of -festival verwacht je ook van hen dat zij afwijkend/ongewenst/verdacht gedrag signaleren en op de juiste manier communiceren met de betrokkene. Maar hoe doe je dat nou op de meest effectieve manier? Hoe zorg je ervoor dat bezoekers met minder goede bedoelingen worden afgeschrikt of gestopt en bezoekers met de juiste intentie dit ervaren als gastvrijheid, goede service en het hen juist een gevoel van veiligheid biedt? BHV.NL verzorgt tijdens het congres een kennismaking met deze training door middel van een interactieve workshop. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: Wat is afwijkend/ongewenst/verdacht gedrag? Hoe signaleer je ongewenst gedrag? Effectief bevragen en gedrag beïnvloeden.
Dit levert de sessie op: De training zorgt voor het vergroten van je kennis en communicatieve vaardigheden om zekerder en effectiever op ongewenst gedrag te kunnen reageren. De training geeft informatie over preventieve maatregelen, kansen en bedreigingen. De training is een combinatie van omgaan met ongewenst gedrag, proactief beveiligen, predictive profiling & hospitality.
Titel: Ticketlinks op Podiuminfo: Hoe werkt het en wat levert het op?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Rob van der Zwaan (Festivalinfo)
Omschrijving: Podiuminfo neemt nu ongeveer anderhalf jaar ticketlinks op naar de concerten van zo'n 50 poppodia in Nederland. In deze sessie geeft Podiuminfo een kijkje in de keuken. Hoe werkt de integratie met de diverse ticketsystemen? Waar komen de ticketlinks allemaal terecht? Wat levert het de diverse poppodia op? Podiuminfo presenteert ook een aantal nieuwe plannen om ervoor te zorgen dat er nog meer tickets via Podiuminfo gekocht gaan worden. Deze sessie is een perfecte gelegenheid voor podia en festivals om ideeën en wensen te bespreken en Podiuminfo en de integratie van ticketlinks nog beter en effectiever te maken.
Dit levert de sessie op: In deze sessie leer je meer over Podiuminfo, hoe de integratie van de verschillende ticketsystemen werkt, wat de (verkoop)resultaten zijn en kun je eigen opmerkingen, ideeën en wensen met Podiuminfo bespreken.
Titel: Op naar een Convenant Duurzame Poppodia en Theaters 2020?
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Frans Verouden (Green Leisure)
Marco Ouwerkerk (Green Leisure)
Omschrijving: Het gevoel van urgentie rondom maatschappelijke en duurzaam verantwoord ondernemen is de laatste tijd sterk toegenomen. Een snel groeiend aantal gemeenten voeren hier regelgeving op door om de evenementenbranche (inclusief de theaters en poppodia) een duwtje te geven. Zo zullen in sommige steden evenementen in 2020 gebonden zijn aan het doorvoeren van vergaande maatregelen op gebied van o.a. energie en afval. Verder hebben zo’n 700 organisaties zich al geconformeerd naar de Green Key standaard simpelweg omdat de markt daarom vraagt.

Adviseurs van Green Leisure hebben afgelopen jaren diverse trajecten rondom duurzaam ondernemen begeleid, waaronder de koplopersgroep duurzaamheid VNPF als onderdeel van het duurzaamheidsprogramma Shift-to-Green-T van Gebouw-T in Bergen op Zoom. Inmiddels wordt dit poppodium gezien als hét duurzaamheidsplatform in die regio!

Tijdens deze presentatie neemt Green Leisure je mee in het “Convenant Duurzame Poppodia en Theaters 2020”. Door een collectieve benadering wil Green Leisure daarmee in de periode 2018-2020 concrete stappen maken rondom duurzame poppodia en theaters. Door meetbare doelstellingen te formuleren rondom speerpunten: CO2 reductie, energiemonitoring, afvalscheiding en reductie en duurzame inkoop, maakt Green Leisure het begrip concreet.
Dit levert de sessie op: Deelnemers aan deze presentatie worden aangemoedigd zich aan te sluiten bij het “convenant duurzame poppodia en theaters 2020” van Green Leisure waarbij men concreet aan de slag kan met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wat economische, ecologische en sociale waarde oplevert voor uw organisatie.
Titel: Strategische veiligheidsuitdagingen voor poppodia en festivals (op inschrijving)
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Maarten Gehem (De Argumentenfabriek)
Silvie Zonderland (De Argumentenfabriek)
Omschrijving: Met een samengestelde groep van 10 deelnemers ga je onder leiding van Maarten Gehem van de Argumentenfabriek in gesprek over veiligheidsuitdagingen voor podia en festivals. Welke trends en factoren beïnvloeden komende 10 jaar de veiligheid op poppodia en festivals? Welke veiligheidsvragen roept dit op? Wat zou hiervoor de oplossing kunnen zijn?

Ben je geïnteresseerd in deze deelsessie? Mail dan jouw contactgegevens, organisatie en functie naar keeslamers@vnpf.nl
Dit levert de sessie op: Je hebt kunnen meedenken over en inzicht gekregen in belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid bij podia en festivals.
Titel: Marketing en het Van Gogh Museum
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Cas Boland (Van Gogh Museum)
Omschrijving: Hoe denkt het Van Gogh Museum na over haar marketingstrategie en wat kunnen podia en festivals wellicht daarvan leren? Cas Boland was hoofd marketing bij TivoliVredenburg en is nu hoofd marketing van het Van Gogh Museum. Hij kent dus zowel de podium- als de museumwereld. Cas gaat kort in op een aantal aspecten van het marketingbeleid van het Van Gogh:
- Wat is de merkstrategie van het Van Gogh Museum?
- Wat is het belang van customer data voor het Van Gogh Museum? Hoe ontwikkel je een marketing KPI framework en hoe zorgt dit voor een verbeterslag in inzichten en reporting op basis van customer data?
- Hoe ontwikkel je persona's en wat heb je er aan?
- Waarom zou je je Customer Journeys in kaart brengen?
- Wat is een OGSM en hoe maak je een volledig jaarplan passend op 1 A3?

Deze deelsessie is opgedeeld in twee blokken. In het eerste uur geeft Cas Boland een overview van bovenstaande onderwerpen. Het laatste half uur is optioneel en daarin gaat Cas Boland dieper in op 1 of 2 onderwerpen naar keuze van de aanwezigen.
Dit levert de sessie op: Kennis en inzicht in hoe een groot merk in de kunst- en cultuursector (het Van Gogh) zijn merk hoog houdt. Deelnemers kunnen inspiratie opdoen voor hun eigen organisatie.
Titel: Live muziek voor iedereen? Toegankelijkheid voor mensen met een beperking
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Hans Onno van den Berg (Strategie en Bedrijfsontwikkeling in Kunst en Cultuur)
Lieke Timmermans (TivoliVredenburg)
Danique ten Pas (Week van de Toegankelijkheid)
Marleen Hartjes (Van Abbemuseum)
Nicolette van der Drift ()
Omschrijving: Hoe toegankelijk zijn podia en festivals voor mensen met een beperking? Kunnen mensen online informatie vinden over de toegankelijkheid van het gebouw of terrein? Kan een slechtziende via de website zelf een kaartje kopen? Kan iemand in een rolstoel de zaal in en het podium zien? Wat is de wet- en regelgeving op dit gebied? In deze sessie bespreken we diverse aspecten van toegankelijkheid met experts, ervaringsdeskundigen en zalen, waaronder de Week van de Toegankelijkheid en het project 'Special Guests' van het Van Abbemuseum.
Dit levert de sessie op: Meer inzicht, tools, tips & tricks om je podium en/of festival toegankelijker te maken voor iedereen.
Titel: Happy People, better for Business
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Harold Briels (Happy People)
Omschrijving: Talenten werven, ontwikkelen en gelukkig maken: ben je daartoe in staat? Happy People adviseert, traint en coacht ondernemers op het gebied van geluk op de werkvloer. In deze Workshop gaan we in op onderzoek naar gelukkige werkplekken en laten zien dat er een kloof bestaat tussen de babyboomers en de millenials. De nieuwe generatie medewerkers hecht steeds meer waarde aan flexibel werken, vrije tijd en ontwikkeling van zowel zichzelf als het bedrijf. De moderne werkgever is dan ook een inspirator die leiding geeft op basis van talenten. Wij houden ondernemers een spiegel voor en laten zien dat door gedragsverandering, binnen de authenticiteit, de ondernemer transformeert van baas naar leider.
Dit levert de sessie op: Leer in deze interactieve workshop over geluk op de werkvloer en hoe je dit kunt realiseren.
Titel: Fonds Podiumkunsten vraagt: wat mist er in jullie programmering?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Jan Sprengers (Fonds Podiumkunsten)
Soraya Putman (Fonds Podiumkunsten)
Omschrijving: In deze workshop gaat het Fonds Podiumkunsten met deelnemers op zoek naar de hiaten in het muziekaanbod: wat voor soort concerten worden te weinig aangeboden op podia en festivals? Voor welke doelgroepen is het aanbod te beperkt? De onderliggende reden voor het stellen van deze vragen ligt in de invulling van het criterium ‘pluriformiteit’ bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Het Fonds wil onder meer via dit criterium bijdragen aan een breed podiumkunstenaanbod. Aan de hand van bovenstaande vragen verzamelt het fonds informatie om het Fondsgesubsidieerde aanbod beter te laten aansluiten op de vraag. Tijdens de sessie ga je in verschillende werkvormen met elkaar in gesprek. Je wisselt ervaringen over programmeringslijnen met elkaar uit en het Fonds luistert graag naar uw adviezen en behoeften.
Dit levert de sessie op: Doe nieuwe inzichten op over je eigen en andermans programmeringsvisie. Deel daarnaast je inzichten met het Fonds Podiumkunsten om zo bij te dragen aan het landelijk muziekbeleid.
Titel: Wat schuift het? Een arbeidsmarktagenda voor de culturele sector?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Thera Jonker (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Peter van den Bunder (Kunstenbond)
Evert Verhulp (Universiteit van Amsterdam / SER)
Marianne Versteegh (Kunsten '92)
Jan Brands (Cultuurconnectie)
Omschrijving: Wat betekenen de Arbeidsmarktagenda voor de culturele sector en het advies Passie Gewaardeerd van de SER en Raad voor Cultuur voor de podium en festivalwereld? Een goed gesprek over gages en redelijke arbeidsmarktpositie voor alle werkenden in onze sector.

In april 2017 verscheen Passie Gewaardeerd, een gezamenlijk advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken. Daarnaast heeft Kunsten ‘92 heeft de opdracht gekregen van minister Bussemaker om het voortouw te nemen in een sociale dialoog over de arbeidsmarktpositie van cultuurwerkers kernvragen van de te ontwikkelen arbeidsmarktagenda cultuur zijn: welke voorwaarden kunnen we formuleren om te komen tot een redelijke arbeidsmarktpositie voor alle werkenden in de culturele sector? Wat kan de sector zelf doen? Wat kunnen overheden doen? En, wat is de invloed van algemene wet- en regelgeving?
Dit levert de sessie op: Een zinnig debat over de 'arbeidsmarktagenda' en het advies van de SER en Raad voor Cultuur voor de podium en festivalwereld.
Titel: Hoe infiltreert pop in andere kunstdisciplines (en andersom)?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Maike Fleuren (Productiehuis Oost-Nederland onderdeel van De Nieuwe Oost)
Janpier Brands (WORM)
Henriette Post (Fonds Podiumkunsten)
Lisa van Woersem (Paradiso Melkweg Productiehuis)
Tessa Hagen (Gespreksleider)
Omschrijving: Popmuziek is overal. In het publieke leven maar ook in andere kunstdisciplines. Film, theater, dans, toneel, performancekunst: allemaal maken ze gebruik van popmuziek. Naast dat deze meer canonieke kunsten popmuziek integreren, vinden er ook meer fundamentele cross-over producties plaats waarin de scheidslijnen tussen de kunstdisciplines vervagen. Als reactie op deze ontwikkeling is het Fonds Podiumkunsten haar regelingen deels aan het ontschotten. Wat is precies deze ontwikkeling? Is deze ontwikkeling wel zo nieuw? Wat betekent deze ontschotting bij het FPK? Gaan popmuzikanten ook gebruikmaken van dit soort regelingen? Of komt het initiatief vooral uit de andere kunstdisciplines?
Dit levert de sessie op: Inzicht in de vraag of en welke ontwikkeling er gaande is op het gebied van cross-over producties. Kennis van hoe het bv. het Fonds Podiumkunsten inspeelt op een dergelijke ontwikkeling.
Titel: Voordekunst presenteert: Kickoff Crowdfunding
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Alyssa Mahler (Voordekunst)
Isabelle Savelkoul (Opera op de parade)
Lonneke Voets (Opera op de parade)
Omschrijving: Aan de hand van een voordekunst-canvas en een maker die al een crowdfundcampagne heeft gevoerd, zet je de eerste stappen in het vormen van een crowdfundingcampagne. Tijdens de kickoff kom je erachter welke projecten zich lenen voor crowdfunding, waarom je wel of niet van een platform als voordekunst gebruik moet maken en wat de uitdagingen en valkuilen zijn bij crowdfunding. Verder krijg je van voordekunst alle tips, kijkt voordekunst met jou naar de best practices en gaat voordekunst met jou werken aan de opzet van je eigen crowdfundingproject.
Dit levert de sessie op: Na afloop van de workshop weet je precies wat je te doen staat en kun je van start met het voorbereiden van je eigen crowdfunding campagne!
Titel: BAM! presenteert: Hoe komt de gage van een artiest tot stand?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Rita Zipora (BAM!)
Jacco van Lanen (Double Vee)
Eva von der Assen (PAARD)
Robert Meijerink (Doornroosje / Merleyn / Eurosonic Noorderslag)
Jasper van den Dobbelsteen (The Hidden Track)
Omschrijving: Tijdens dit panel wordt besproken hoe de gage van een artiest tot stand komt, welke afwegingen daarbij worden gemaakt en wat uiteindelijk in het belang is voor een gezonde live popsector als geheel. De ticketprijs en gage voor een optreden is een afspraak tussen de zaal en de (vertegenwoordiger van de) artiest, maar wie bepaalt dat? Is de vraagprijs van de manager, de artiest, de boeker of het offer van de programmeur bepalend? Welke (huis)kosten en welke risico's worden meegenomen? Krijgen onbekende artiesten meer geld dan ze aan tickets opbrengen en/of krijgen bekende artiesten soms minder gage dan ze aan tickets verkopen? Wat is eerlijk? Wat is de rol van subsidie hierin? Wat is een gezonde balans ten behoeve van artiesten, podia, festivals en een gezonde live popsector op lange termijn? Een aantal ervaren artiesten, boekers en programmeurs gaan in gesprek.
Dit levert de sessie op: Meer inzicht over totstandkoming van gages en costings optredens artiesten in poppodia.
Titel: Het speelveld van muziekeducatie en talentontwikkeling
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Joery Wilbers (ECI Cultuurfabriek)
Maurice Schmitz (Artmark)
Omschrijving: Voor jonge muziektalenten zijn zowel educatie als begeleiding twee essentiële disciplines in hun verdere ontwikkeling. Educatie is een doorlopend proces van lagere school, muziekschool, voortgezet onderwijs tot beroepsopleidingen. Begeleiding en coaching gebeurt door middel van diverse projecten voor kennisuitwisseling en ondersteuning. In dit panel bespreken we met diverse organisaties en projectleiders hoe we als popsector deze processen het beste kunnen coördineren. Dit gebeurt aan de hand van een concreet voorbeeld van de carrière van een Nederlandse artiest die deze keten (het DOOR Model) al grotendeels heeft doorlopen. Wie doet wat? En welke rol hebben poppodia en festivals hierin?
Dit levert de sessie op: Een overzicht van de hele keten van muziekeducatie en talentontwikkeling
Titel: Doorpraten met Robert Palmer
Werkvorm: vraag en antwoord
Sprekers: Jesper Rijpma (Gespreksleider)
Robert Palmer (Robert Palmer Consultancy)
Omschrijving: Robert Palmer heeft plenair de conferentiebezoekers toegesproken. Het plenaire deel van het programma zit wat strak in het jasje. Dus is er weinig tijd om verder in gesprek te gaan of vragen te stellen. Je kunt in dit halfuur vragen stellen over de lezing The Future Role of Regions and Cities in Cultural Change en meer.
Dit levert de sessie op:
Titel: Culture Match - verbind je bezoekers
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Roman Sol (Culture Match)
Tom Groentjes (Culture Match)
Omschrijving: De invloed van online platformgerichte informatie is enorm. Onze huidige samenleving wil cultureel aanbod toegankelijk en gepersonaliseerd ontvangen. De data die hierbij ontstaat en inzichtelijk wordt, is ontzettend waardevol betreft het inspelen op vraag en aanbod. Culture Match is een nieuw online platform met een nieuwe invalshoek. De webapplicatie zorgt ervoor dat cultuurliefhebbers niet alleen met cultuur, maar ook met elkaar worden verbonden. Algoritmisch biedt de app een verrassende cultuuragenda passend bij de interesse van de gebruiker en kunnen gebruikers ook elkaar matchen. De mogelijkheden van Culture Match worden gepresenteerd door ontwikkelaar Roman Sol en vragen en opmerkingen zijn welkom.
Dit levert de sessie op: Inzicht en kennis over de nieuwe marketingapplicatie Culture Match om meer bezoekers te trekken én met elkaar te verbinden.
Titel: Crisisbeheersing en -management #1: De principes
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Wouter Beijersbergen (Trimension)
Anouk Jansen (Trimension)
Omschrijving: Hoe kun je je voorbereiden op crisissituaties in je organisatie (groot en klein)? Hoe zorg je ervoor dat incidenten niet uitgroeien tot een echte crisis? Trimension is hier in gespecialiseerd en legt de basisprincipes uit. In een tweede blok gaan Wouter Beijersbergen en Anouk Jansen met de deelnemers aan de slag met een concrete casus.
Dit levert de sessie op: Men krijgt inzicht in de basisprincipes van crisisbeheersing en -management.
Titel: Muziekeducatie deelsessie #1: presentatie Méér Muziek in de Klas
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Jantien Westerveld (Méér Muziek in de Klas)
Sofie Bienert (Méér Muziek in de Klas)
Omschrijving: Talentontwikkeling begint bij muziekeducatie en liefst al op jonge leeftijd. Méér Muziek in de Klas is een bijzondere samenwerking tussen de publieke en de private sector, met de ambitie om alle 1.600.000 leerlingen in het basisonderwijs structureel en goed muziekonderwijs te geven. Méér Muziek in de Klas bevordert de deskundigheid van docenten en studenten op basisscholen, pabo’s en conservatoria, ontwikkelt lesprogramma’s en stimuleert verbindingen tussen scholen en hun directe culturele omgeving voor een duurzame verankering van het muziekonderwijs. Directeur Jantien Westerveld vertelt alles over de projecten en hoe dit initiatief als opmaat kan dienen voor verdere talentontwikkeling in voortgezet- en vervolgonderwijs.
Dit levert de sessie op: Informatie over het project Méér Muziek in de Klas
Titel: Hoe versterk je een lokale cultuur voor elektronische (dans)muziek?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Isis van der Wel (DJ Isis )
Piter Terpstra (Paradigm)
Carlos Arango (Nieuwe Elektronische Waar )
Boye 't Lam (Paradiso)
Ralph- Hermen Huiskamp (Gespreksleider)
Omschrijving: Elektronische (dans)muziek is populair en het maakt al jaren een opmars in de programmering van poppodia en popfestivals (en het Concertgebouw!). Laat staan de groei in festivals (klein tot mega) die alleen EDM programmeren. Hoe versterk je een lokale cultuur voor artistiek interessant elektronische muziek en geef je ruimte aan experiment en het onalledaagse? Een plek waar de helden en ontwikkelingen van morgen uit voortkomen? Hoe ziet een succesvolle infrastructuur er uit en welke impact heeft dat? Wat is de rol van de (lokale) overheid om dit te faciliteren middels vergunningenbeleid of subsidie?
Dit levert de sessie op: Deelnemer krijgt een beeld van de infrastructuur van speelplekken voor elektronische muziek. Wat zijn goede voorbeelden van hoe je een dergelijke infrastructuur neerzet?
Titel: Music Moves Europe
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Klaartje Bult (Creative Europe Desk NL / DutchCulture)
Omschrijving: Music Moves Europe is de beweging voor de initiatieven en acties vanuit de Europese Commissie om de Europese muzieksector te ondersteunen. In deze sessie laat Klaartje Bult programmamanager van de Creative Europe Desk NL zien waarom het voor Nederlandse podia en festivals interessant is om Music Moves Europe te volgen. In 2015 is deze beweging gelanceerd na een dialoog met belangrijke Europese stakeholders in de muzieksector om de grote uitdagingen te identificeren waar de muzieksector in Europa mee kampt. Wat zijn de belangrijkste doelen van deze beweging? Welke kansen biedt deze beweging voor de Nederlandse podia en festivals?
Dit levert de sessie op: Na afloop van deze sessie ben je op de hoogte van wat Music Moves Europe inhoudt. Daarnaast heb je vragen kunnen stellen over het Creative Europe-programma (het Europese stimuleringsprogramma voor de culturele en creatieve sector) en weet je waar de kansen liggen voor de muzieksector binnen het Europese cultuurbeleid.
Titel: Definitieve verandering van de festivalindustrie
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Denis Doeland (Denis Doeland Management Consultancy en Advies (DDMCA))
Omschrijving: De concurrentie onder dj’s en in het festivallandschap is moordend dit jaar. Nog niet eerder in 25 jaar tijd heeft het landschap de omvang gekend die het dit jaar gaat krijgen. Meer dan 400 dance-festivals van meer dan 300 unieke merken die allemaal vechten om de gunst van de festivalganger. Bijna 1.600 Nederlandse dj’s die nationaal tegen elkaar en internationaal opboksen tegen meer dan 37.000 internationale collega’s. Dit jaar zal de dance-industrie voor het eerst ervaren hoe het is om in een markt te opereren die overvol zit. Ook het normale festivallandschap ervaart dezelfde druk. Welke inzichten zou je moeten gebruiken om als artiest of festival in de overvolle Nederlandse festivalmarkt jouw weg te vinden? Denis Doeland gaat deze vraag beantwoorden. Ook ziet Doeland deze ontwikkelingen in de rest van de entertainmentmarkt. Welke hervormingen zijn nodig en wat is de rol van de verschillende spelers zoals poppodia en festivals?
Dit levert de sessie op: Een geprikkelde geest!
Titel: Cultuurbeleid vanaf ’21: de route naar een nieuw cultuurbestel
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Jesper Rijpma (Dagvoorzitter)
Sara Knijff (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap )
Omschrijving: wordt veel gesproken over de herinrichting van het cultuurbestel. Het Ministerie van OCW is bezig om het beleid aan te passen aan de eisen van deze tijd. Hoe zouden de veranderingen in de maatschappij en in de cultuursector zelf een plek moeten krijgen in het nieuwe cultuurstelsel? Dat proces moet in 2021 klaar zijn.
Een stevige en complexe opdracht, die de komende vier jaar zal leiden tot een nieuw cultuurstelsel. Hoe gaat dat in zijn werk?
De directie kunsten van het ministerie van OCW legt uit hoe het proces naar dit nieuwe cultuurbeleid er uit zal zien.

Dit levert de sessie op: Bezoekers aan dit panel weten na afloop hoe het traject van de ophanden zijnde herinrichting van het cultuurbestel er volgens OCW uit zal zien.
Titel: Inloopspreekuur met voordekunst
Werkvorm: Spreekuur
Sprekers: Alyssa Mahler (Voordekunst)
Omschrijving: Heb jij een concreet idee waarvoor je wilt crowdfunden? Of wil je meer weten over crowdfunding als financieringsvorm? Kom dan langs voor een spreekuur! Voordekunst organiseert op het congres een spreekuur voor toekomstige projectmakers. In een half uur tijd nemen wij jouw project door, geven we advies en beantwoorden we eventuele vragen. Mocht je nog niet helemaal bekend zijn met crowdfunding dan kun je tijdens dit spreekuur ook bij ons terecht voor meer informatie.
Dit levert de sessie op: Wat krijg je?
- Persoonlijk advies
- Je ontvangt een voordekunst-canvas die je als leidraad kunt gebruiken voor je project
- Na het spreekuur is er nog een extra overlegmoment (telefonisch) om het project verder door te spreken.
Titel: Samenwerken als podium: met wie, hoe en waarom?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Hans Onno van den Berg (Strategie en Bedrijfsontwikkeling in Kunst en Cultuur)
Arie Verstegen (Cultuurpodium Boerderij)
Renske Verbeek (De Kroepoekfabriek & Stadsgehoorzaal)
Jeroen van de Wiel (Kunstlinie Almere Flevoland)
Omschrijving: Uit resultaten van de ConjunctuurWijzer Poppodia en de ConjunctuurWijzer Schouwburgen en Concertgebouwen 2017 bleek recent dat zowel poppodia en theaters veel samenwerken met andere culturele instellingen binnen hun gemeente en in mindere mate ook met podia buiten de regio en met commerciële bedrijven en instellingen. Het hoofddoel blijkt vooral het bereiken van meer en nieuw publiek en het ontwikkelen van nieuw aanbod, waar efficiency en financieel voordeel vooral als nevendoel wordt beschouwd. De podia zelf zijn meestal de drijvende kracht en sturend in deze samenwerkingen. Maar welke samenwerkingen zijn nu essentieel en meest effectief? En hoe pak je dat aan? En wat levert het op? Aan de hand van enkele ervaringsdeskundige podiumdirecteuren bespreken we de do's and dont's, nut en noodzaak en best practices van samenwerking tussen podia en andere (culturele) instellingen.
Dit levert de sessie op: Leren en bespreken welke samenwerkingen tussen podia en andere (cultuur)instellingen en meest essentieel, nuttig en effectief zijn.
Titel: Kunst en kunde van het lobbyen
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marjolein de Boer (Academie voor Cultuurmanagement)
Frits Lintmeijer (Zelfstandig Adviseur / Lid Eerste Kamer / Lid Raad van Toezicht Fonds Podiumkunsten)
Marc Pil (Academie voor Cultuurmanagement)
Omschrijving: Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het nog belangrijker om te weten hoe je je organisatie op de kaart zet in de lokale politiek. Werk je samen of vlieg je het lobbytraject alleen aan?
Dit levert de sessie op: Begin met de kunst van het lobbyen! Deze workshop geeft je meer inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en biedt je praktische handvatten en concrete tips.
Titel: Binoq Atana presenteert: Diversiteit in bestuur en toezicht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Jacek Rajewski (Binoq Atana)
Richtje Sybesma (Binoq Atana)
Ghieslaine Guardiola (Diversity Guide)
Omschrijving: Na een korte intro op de Code Culturele Diversiteit en de Code Governance Cultuur gaat Binoq Atana in op de vormen van diversiteit (van leeftijd tot etniciteit) en de voor- en nadelen hiervan. Het binnenhalen van meerdere perspectieven t.o.v. het soms moeizame overbruggen van cultuurverschillen. Functies liggen vast, dus het gaat niet zozeer om diversiteit in expertise maar je wil vooral voorkomen dat je telkens uit hetzelfde vaatje tapt. We voeren aan de hand van stellingen een interactief gesprek met de deelnemers en gaan in op de tools om te komen tot diversiteit in besturen en raden van toezicht.
Dit levert de sessie op: De deelnemers maken kennis met de mogelijkheden en de netwerken om te komen tot meer diversiteit in bestuur en raad van toezicht.
Titel: Fair Practice Code en de muzieksector
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Anne Breure (Veem House voor Performance)
Omschrijving: Wat is de Fair Practice Code en wat gaat deze betekenen voor de live muzieksector? In oktober wordt de Code gepresenteerd maar op het congres geeft Anne Breure alvast een sneak preview. Breure is artistiek directeur bij Veem Huis voor Performance, betrokken bij het Transitiebureau en een van de drijvende krachten achter de Fair Practice Code.
Dit levert de sessie op: Deze sessie levert kennis op van de Fair Practice Code en wat dit gaat betekenen voor organisaties en alle werkenden in de kunst- en cultuursector.
Titel: Privacywetgeving: wat is de AVG?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Clemens Mesker (Stadhouders Advocaten)
Martine ten Voorde (Stadhouders Advocaten)
Omschrijving: Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze Europese Verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG regelt een versterking en uitbreiding van privacyrechten en legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties. Wat moet je als podium of festival doen om hieraan te voldoen?
Dit levert de sessie op: Deelnemers weten wat de AVG is, waarom deze er is en weten wat de belangrijkste gevolgen zijn.
Titel: Muziekeducatie deelsessie #2: presentaties Buma Music Academy & Hubtower
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Maurice Schmitz (Buma Music Academy)
Jack Pisters (Hubtower)
Ed Cremers (Hubtower)
Jaimie van Hek (Hubtower)
Ramona van Gennip (Buma Music Academy)
Omschrijving: Om de keten van talentontwikkeling compleet en effectief te maken is het belangrijk dat er structureel aandacht is voor muziekeducatie en goede verbindingen tussen basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Voor middelbare scholieren zijn diverse projecten geinitieerd waarin ze hun talenten verder kunnen ontplooien, zoals Buma Music Academy en het Hubtower project voor VMBO-leerlingen. Projectleiders Maurice Schmitz en Jack Pisters presenteren.
Dit levert de sessie op: Informatie over muziekeducatie projecten binnen het voortgezet onderwijs: Buma Music Academy en het Hubtower project
Titel: De smartphone als informatiebron voor (het ranken van) festivals en evenementen
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Wim Steenbakkers (Mezuro)
Ruud Erhardt (Zicht op Bezoekers)
Omschrijving: Het juist meten van het aantal bezoekers aan een evenement, waar ze vandaan komen, met welk vervoermiddel ze komen, hoe laat de bezoekers aankomen en hoe laat ze vertrekken zijn niet alleen interessant voor marketing doeleinden, maar ook zeer relevant voor veiligheid.

Zicht op Bezoekers (www.zichtopbezoekers.nl) en Mezuro (www.mezuro.com) hebben een methodiek ontwikkeld om bovenstaande vragen te beantwoorden voor ieder (groot) evenement in Nederland. Ranking van evenementen op basis van metingen zijn hierdoor mogelijk.

Ruud Erhardt (ZoD) en Wim Steenbakkers (Mezuro) zullen uitgebreid ingaan op de achtergrond en mogelijkheden van deze methodiek.
Dit levert de sessie op: Na afloop zijn de mogelijkheden bekend van een nieuw landelijk dekkend en uniform systeem om evenementen te monitoren.
Titel: KEES & VNPF: presentatie en inventarisatie voor vrijwilligerscoördinatoren
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Rens den Hartog (KEES)
Wieske Ebben (KEES)
Omschrijving: Goed nieuws! KEES en VNPF gaan samenwerken. Vanaf heden kun je als podium of festival via VNPF bij KEES terecht voor al je vragen op het gebied van vrijwilligersbeleid en -coördinatie. Maar eerst vertellen we je natuurlijk meer over KEES en deze samenwerking. Én horen we graag welke ondersteuning je wenst. Wil je betaalbare trainingen voor je vrijwilligers, praktische hulp bij werving, advies over je beleid of een gezellige coach? Tijdens een korte verrassende brainstormsessie achterhalen wij jouw vraag. En dan komen we er vanaf oktober 2017 heel snel en concreet (via de VNPF) bij je op terug!
Dit levert de sessie op: Verbeter je vrijwilligersbeleid en -coördinatie. KEES doet graag wat terug in ruil voor jullie tijd & input. Denk aan voorrang op een (gratis) KEES-coach, korting op een training of extra aandacht op onze vacaturebank. Daar komen we wel uit!
Titel: CRM-tools: 3 aanbieders over wat je ermee kunt
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Coen van der Poll (Peppered)
Ruben Israel (Luxor Theater Rotterdam)
Aart Leenaars (Smart Connections)
Gebruiker (Smart Connections)
Hein Hofman (WeCross)
Gebruiker (WeCross)
Peter Joziasse (Gespreksleider)
Bob van der Meer (Filmhallen)
Omschrijving: Peppered, WeCross en Smart Connections zijn partijen die CRM-tools aanbieden. Alle drie brengen ze een gebruiker van hun product mee om te vertellen over het gebruik ervan.
Dit levert de sessie op: Een overzicht van welke partijen CRM-tools aanbieden en inzicht in wat de verschillen zijn.
Titel: LAVA: creative thinking and understanding Visual Language
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Noortje Boer (LAVA)
Daan Hornstra (LAVA)
Omschrijving: Een lezing en workshop over creatief denken. Waarom zijn fouten belangrijk? Wat is de rol van de visuele wereld om ons heen en hoe onderwerpen anders te bekijken? De workshop bestaat uit een keynote en een DIY opdracht.
Dit levert de sessie op: Nieuwe inzichten in visuele taal, creatieve processen en de manier waarop we onderwerpen bekijken en benaderen.
Titel: Cultuur + Ondernemen presenteert: Van waardepropositie naar financieringskansen
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Alexander Ramselaar (Cultuur + Ondernemen)
Omschrijving: In zijn presentatie neemt Alexander (Cultuur+Ondernemen) je mee in het creëren en structureren van een passende financieringsmix voor je organisatie, project of initiatief. Naast de gebruikelijke financieringsbronnen waaruit een financieringsmix wordt gevormd, is er aandacht voor minder bekende vormen zoals mecenaat, lenen en informeel kapitaal. Financieren is maatwerk, maar kent wel terugkerende vragen die je jezelf steeds moet stellen. Wat zijn die vragen? Dit en meer komt aan de orde met voorbeelden uit de praktijk in deze inspirerende en interactieve sessie!
Vooraf kan je je financieringsvraag bij Alexander indienen, dan komt die aan de orde in de presentatie. Mail naar alexander@cultuur-ondernemen.nl
Dit levert de sessie op: Inzicht in:
- welke financieringsbronnen er allemaal zijn
- welke financieringsbronnen relevant voor je zijn
- hoe je een financieringsvraagstuk aanpakt
- last but not least de do's en don'ts bij een financieringsvraagstuk
Titel: Ongewenst gedrag: hoe ga je daarmee om?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Manja van Marwijk (BHV.NL)
Omschrijving: Naast de gastvrijheid van medewerkers van een poppodium of -festival verwacht je ook van hen dat zij afwijkend/ongewenst/verdacht gedrag signaleren en op de juiste manier communiceren met de betrokkene. Maar hoe doe je dat nou op de meest effectieve manier? Hoe zorg je ervoor dat bezoekers met minder goede bedoelingen worden afgeschrikt of gestopt en bezoekers met de juiste intentie dit ervaren als gastvrijheid, goede service en het hen juist een gevoel van veiligheid biedt? BHV.NL verzorgt tijdens het congres een kennismaking met deze training door middel van een interactieve workshop. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod: Wat is afwijkend/ongewenst/verdacht gedrag? Hoe signaleer je ongewenst gedrag? Effectief bevragen en gedrag beïnvloeden.
Dit levert de sessie op: De training zorgt voor het vergroten van je kennis en communicatieve vaardigheden om zekerder en effectiever op ongewenst gedrag te kunnen reageren. De training geeft informatie over preventieve maatregelen, kansen en bedreigingen. De training is een combinatie van omgaan met ongewenst gedrag, proactief beveiligen, predictive profiling & hospitality.
Titel: Crisisbeheersing en -management #2: Casus
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Wouter Beijersbergen (Trimension)
Anouk Jansen (Trimension)
Omschrijving: Nadat Wouter Beijersbergen en Anouk Jansen (Trimension) in een eerder blok de principes van crisisbeheersing en -management hebben toegelicht, gaan ze in dit vervolg met de aanwezigen concreet aan de slag met een casus (casus blijft geheim). Beide programmaonderdelen zijn afzonderlijk van elkaar te bezoeken.
Dit levert de sessie op: Inzicht in de beginselen van crisisbeheersing en -management.
Titel: Nieuwe koers cultuurbeleid: wat wordt de rol van stedelijke regio’s?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Hajo Doorn (Theater Rotterdam)
Chris van Koppen (Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) )
Laurien Saraber (Amsterdams Fonds voor de Kunst)
Jeroen Bartelse (Raad voor Cultuur)
Kees Diepeveen (Gemeente Utrecht)
Jesper Rijpma (Gespreksleider)
Omschrijving: In ‘Agenda Cultuur’ (2015) concludeerde de Raad voor Cultuur dat het cultuurbeleid sterk nationaal is georiënteerd en vooral is gericht op individuele instellingen en niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Daarom stelde De Raad voor om de keuzes van stedelijke regio’s meer leidend te laten worden in het cultuurbeleid. De minister volgt nu deze aanbeveling van de raad. De minister heeft de Raad voor Cultuur gevraagd om een verkenning te doen naar de mogelijkheden van een sterkere en evenwichtigere samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Het doel: een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek. Onder andere podia en festivals opereren precies in deze context: ze zijn sterk lokaal geworteld, kennen hun publiek en hebben dikwijls een goede relatie met lokale overheden. Op welke manier hebben zij baat bij een dergelijke verschuiving in het cultuurbeleid?
Dit levert de sessie op: Tijdens deze sessie wordt er kennis opgedaan en uitgewisseld over de nieuwe koers van het cultuurbeleid.
Titel: Clusteren van functies, altijd een goed idee?
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Eltje de Klerk (BMC Advies)
Omschrijving: Het aantal cultuurclusters groeit. Vanwege door de gemeente of het Rijk opgelegde bezuinigingen wordt er veel ‘geclusterd’. Men denkt dat gedeelde huisvesting, goedkoper is en het ook het delen van back- en frontoffice zou besparingen opleveren. Daarnaast ‘blurt’ ook de programmering. Schouwburgen gaan samen met gezelschappen. Podia organiseren festivals. Er zijn gefuseerde cultuurbedrijven die op meerdere locaties in de stad gevestigd zijn. En er zijn bedrijfsverzamelgebouwen, waarin zowel gefuseerde culturele functies als zelfstandige culturele organisaties zijn gevestigd. En ten slotte zijn er ook samenwerkende culturele organisaties in een stedelijke programmering.
Dit levert de sessie op: Tijdens deze sessie wordt er kennis opgedaan over de voor- en nadelen van het clusteren van functies in de breedste zin van het woord.
Titel: Fiscale zaken: de Wet DBA en meer…
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs)
Omschrijving: In deze sessie praat Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs) je bij over een aantal belangrijke fiscale zaken. Wat is de status van de Wet DBA? Hoe zit het ook alweer met de Artiestenregeling? Hoe werkt de Werkkostenregeling? Hoe werkt de vennootschapsbelasting voor podia en festivals? Wat zijn de voordelen van het hebben van een ANBI-status? Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze kun je voorafgaand aan het congres stellen via all@allarts.nl.
Dit levert de sessie op: Ontvang concrete adviezen over verschillende fiscale onderwerpen.
Titel: Werkbijdrage muziekauteur Fonds Podiumkunsten
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Ron Ford (Fonds Podiumkunsten)
Floris Vermeulen (Fonds Podiumkunsten)
Jochem van Oortmerssen (Fonds Podiumkunsten)
Martijn van den Bergen (Fonds Podiumkunsten)
Leo Dijsselbloem (Fonds Podiumkunsten)
Omschrijving: Het Fonds Podiumkunsten merkt dat er een stijgende belangstelling uit het popcircuit is voor de subsidie werkbijdrage muziekauteur. Tegelijkertijd blijkt dat deze aanvragen niet altijd conform de richtlijnen worden geschreven. Dat is jammer, omdat daarmee de kans dat de aanvraag gehonoreerd wordt, afneemt. Inhoudelijk zijn de plannen vaak goed, maar in de aanvraag komt dat niet of onvoldoende uit de verf. Soms ontbreekt er essentiële informatie die de commissie nodig heeft voor de beoordeling. Met behulp van deze presentatie wil het Fonds daar graag iets aan doen.
Dit levert de sessie op: Het Fonds Podiumkunsten geeft deze presentatie voor makers uit het popcircuit om uitleg te geven over de subsidieregeling werkbijdrage muziekauteur en wat er nodig is om een goede aanvraag te schrijven. Goede voorbeelden komen ook aan bod en uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen.
Titel: Muziekeducatie deelsessie #3: Educatieprogramma's en poppodia: de mogelijkheden!
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Henk Smit (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA))
Harold de Boer (Burgerweeshuis)
Femke van de Wiel (Fonds voor Cultuurparticipatie)
Olav Dorst (Fonds voor Cultuurparticipatie)
Emiel Heijnen (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
Omschrijving: Poppodia zijn dé perfecte plekken om educatieprogramma´s aan te bieden. Zowel voor (pop)muziek als andere kunstdisciplines, voor jong en oud, cultureel divers, binnenschools en buitenschools etc. Laat je tijdens deze deelsessie inspireren en motiveren om als poppodium een educatieprogramma op te zetten. Stel al je vragen en kom meer te weten over hoe je gebruik kan maken van de subsidieregeling "Cultuureducatie vmbo en praktijkonderwijs" én de mogelijkheden vanuit het nieuwe CKV (havo/vwo). Deze deelsessie is een samenwerking van het Landelijke Kennisinstituut voor Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA), het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), Het Burgerweeshuis (Harold de Boer) en Emiel Heijnen (over het nieuwe CKV).
Dit levert de sessie op: Inspiratie, motivatie en handvatten om als poppodium educatieprogramma's op te zetten.
Titel: Ssshtt: niet door het concert heen praten!
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Tim Verest (Pennock & Postema)
Mats Postema (Pennock & Postema)
Omschrijving: Het heeft zelfs een naam: The Dutch Disease. Gelul tijdens de concerten en voorstelling. Er is geen onderzoek naar gedaan of het echt vaker in Nederland gebeurt en meer dan vroeger. Gedragswetenschapper Tim Verest wil met jullie in gesprek over hoe dergelijk gedrag tot stand komt en wat je er aan kunt doen; als je dat al wil. Hoe bereik je de bezoekers? Op wat voor manier spreek je ze aan? Moet je überhaupt willen dit aan te pakken? Heeft de bezoeker niet het recht om door een concert heen te praten? Een herhaling van een succesvolle bijeenkomst op de (besloten) VNPF-ledendag.
Dit levert de sessie op: Deelnemers krijgen inzicht in welke oerinstincten uit de menselijke psyche ervoor zorgen dat mensen soms door een concert of voorstelling heen praten en welke stappen er nodig zijn om richting een oplossing te werken voor dit probleem.
Titel: Binoq Atana presenteert: Workshop divers personeelsbeleid: why, what & how?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Jacek Rajewski (Binoq Atana)
Richtje Sybesma (Binoq Atana)
Sandrijn Dekkers (Melkweg)
Ghieslaine Guardiola (Diversity Guide)
Omschrijving: Binoq Atana staat kort stil bij de Code Culturele Diversiteit. Vervolgens wordt op interactieve wijze ingezoomd op ‘the why’, die iedereen voor zichzelf en voor de eigen instelling gaat bepalen. Ook doen we een ludieke oefening omtrent 'unconscious bias'. Daarna gaan we over tot het formuleren van concrete acties op het gebied van Personeel. We gaan in op een praktijkvoorbeeld van een organisaties die hierin al de nodige stappen heeft gezet.
Dit levert de sessie op: Na deze sessie hebben de deelnemers concrete handreikingen over hoe je het personeelsbestand door de hele organisatie diverser kan maken.
Titel: Avontuurlijk programmeren: van wereldmuziek tot avant-garde
Werkvorm: Debat
Sprekers: Jaïr Tchong (Journalist Cultureel Persbureau / Reporters Online / Kunsten92 / Blendle.com)
Max van Bossé (Paradiso)
Jan Willem Sligting (Koninklijk Theater Carré)
Jan Hiddink (WORM)
Omschrijving: Is veel van wat er op de podia te zien is niet veel van hetzelfde? Drie programmeurs over hoe je avontuurlijk kunt programmeren.
Wereldmuziek was populair in de jaren ’80 en ’90. Met de sluiting van Tropentheater en RASA lijkt het voor een structureel deel in Nederland verdwenen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Hoe zit het met het programmeren van andere niet-alledaagse acts? Wat komt er kijken bij het introduceren van acts en genres die zich nog niet in kaartverkoop hebben bewezen?
Dit levert de sessie op: Deelnemers aan dit panel worden geïnspireerd door inhoudelijk artistiek verantwoordelijken, die artistiek risico nemen en toch succesvol zijn.
Titel: Nieuw publiek bereiken? Speeddaten met CJP en de BankGiro Loterij!
Werkvorm:
Sprekers: Marije Kuijs (Stichting CJP)
Stefan van Lent (Stichting CJP)
Femke Hammer (Stichting CJP)
Omschrijving: Vraag CJP tijdens een speeddate het hemd van het lijf. Ze vertellen je alles over het bereiken van nieuw publiek, jongerenmarketing en de organisatie van events. CJP is al meer dan 50 jaar expert op het gebied van jongerenmarketing en maakt cultuur toegankelijk voor iedereen tot 30 jaar. De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, heeft sinds 2 jaar de VIP-KAART. Een kaart waarmee deelnemers gratis naar musea kunnen en met korting andere culturele uitjes kunnen maken. Daarmee boort CJP een groot nieuw publiek aan voor cultuur. Tijdens een speeddate met de marketingmanager van CJP of een van onze accountmanagers ontdek je hoe jij een nieuw publiek kunt bereiken. Benieuwd wat CJP of de Bankgiro Loterij VIP-KAART voor jou kan betekenen? Kom langs en schuif aan voor een persoonlijke date van 10 minuten. Na afloop van de speeddate heb je een frisse blik en meer inzicht gekregen in het bereiken van een nieuw publiek!
Dit levert de sessie op: Na afloop van de speeddate heb je meer inzicht gekregen in het bereiken van een nieuw publiek, en heb je een frisse blik gekregen wat betreft jongerenmarketing.
Titel: VPT presenteert: Waarom zijn radiofrequenties belangrijk voor podia en evenementen?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Willem Westermann (Programme Making & Special Events (PMSE))
Kees Heegstra (Camel & Co)
Omschrijving: Draadloze (audio- en video-) verbindingen voor producties in de podium en evenementensector zijn afhankelijk van frequentieruimte. Helaas is frequentiespectrum schaars. Grote marktpartijen waaronder Google, Microsoft, Dell, Philips en anderen zien enorme potentie in diverse nieuwe mobiele toepassingen voor de consument, waarvoor echter wel frequentiespectrum nodig is. De overheid verkoopt deze frequenties aan de hoogste bieder. Als initiatieven uit de sector uitblijven komen producties in gevaar. Hoe zit dat precies en wat kunnen we er aan doen?
Dit levert de sessie op: Kennis van de stand van zaken aangaande de frequentieruimte voor draadloze A/V-verbindingen. Inzicht in waarom dit belangrijk is voor de sector.
Titel: Cultuur werkt samen in Landsdeel Oost: is dit cultuurbeleid na 2021?
Werkvorm: Debat
Sprekers: Kelly Hammer (Burgerweeshuis)
Daphne Wassink (Provincie Overijssel)
Maike Fleuren (Productiehuis Oost-Nederland onderdeel van De Nieuwe Oost)
Jesper Rijpma (Gespreksleider)
Omschrijving: Landsdeel Oost wil zich ontwikkelen tot een kraamkamer voor nieuwe (samenwerkings-)vormen van kunst en cultuur. In 2015 is daartoe het Cultuurmanifest Oost-Nederland ontwikkeld. In 2017 ondertekenden OCW, Gelderland en Overijssel en acht steden het Cultuurconvenant 2017-2020. Hedon, Metropool, Atak en Burgerweeshuis zijn het bestuur gaan vormen van Poppunt Overijssel. Productiehuis Oost-Nederland bedenkt, maakt en verkoopt culturele producties met popcultuur als uitgangspunt. Wat behelzen al die samenwerkingsverbanden? Welke rol heeft popmuziek daarin? Is dit niet hoe het na 2021 zou kunnen/moeten zijn?
Dit levert de sessie op: Inzicht in succesfactoren van samenwerkende poppodia in een (stedelijke) regio en hoe er samengewerkt kan worden met overheden. Is dat de toekomst na 2021?
Titel: Waarom is de Omgevingswet belangrijk voor podia en festivals?
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Remco de Boer (Programma 'Aan de slag met de Omgevingswet')
Nicole Hardon (Rijkswaterstaat)
Omschrijving: De Omgevingswet legt de nieuwe juridische basis voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt niet alleen de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water maar verbindt deze ook (maw meer dan een nietje er door). Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. Ieder organisatie kiest zijn eigen weg om zich op de Omgevingswet voor te bereiden. Veel organisaties zijn al op expeditie en doen uiteenlopende ervaringen op. In deze sessie gaan we graag samen op expeditie. We leren je de basisprincipes van de Omgevingswet en op welke manier je hiermee in aanraking kunt komen. Leg tijdens deze sessie je oor te luister, maar deel vooral ook je eigen belevenissen. Waar loopt jij nu tegenaan, welke vragen heb jij?
Dit levert de sessie op: Na deze sessie heb je zicht op: de basisprincipes van de Omgevingswet; je weet hoe je daarmee in aanraking kunt komen en je hebt zicht op ervaringen die in de praktijk worden opgedaan met de Omgevingswet.
Titel: Ticketing: ACM legt de wetgeving uit
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Desmond de Haan (Autoriteit Consument en Markt)
Omschrijving: De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft deze zomer aanbieders van online tickets gewezen op hun plichten. De manier waarop veel ticketing providers en organisatoren hun toegangsprijzen communiceren is in strijd met de Wet oneerlijke handelspraktijken. De wet schrijft namelijk o.a. het volgende voor. Kosten die onvermijdbaar zijn moeten in de basisprijs worden opgenomen. Verplichte kosten die gelden per boeking (dus niet per ticket) moet de organisator bij de start van de boeking duidelijk vermelden. De ACM komt op ons congres uitleggen waarom dit moet.
Dit levert de sessie op: Inzicht in waarom er een Wet oneerlijke handelspraktijken is, inzicht in waarom ook de entertainmentsector zich hieraan moet houden. Antwoord op vragen over hoe aan de wet te voldoen.
Titel: Blockchain en gevolgen voor de muziekindustrie; de laatste ontwikkelingen op een rij
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Quirijn Meijnen (Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten)
Maarten Leopold (Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten)
Omschrijving: Over de blockchain is veel te doen. Maar wat is nu blockchaintechnologie en wat kan blockchaintechnologie betekenen voor het auteursrecht? In een sessie van 45 minuten schetst Quirijn Meijnen de werking van de blockchaintechnologie en signaleert toepassingen van de blockchain voor het het (muziek) auteursrecht. Dit uiteraard gevolgd door een levendige discussie!
Dit levert de sessie op: Na afloop heb je een beeld van de blockchain en de mogelijke toepassingen in relatie tot (muziek) auteursrecht. Ook ben je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
Titel: Popsport inloopspreekuur
Werkvorm: Overleg
Sprekers: Jorien Stravens (Popsport)
Martijn Snelders (Popsport)
Omschrijving: Popsport zoekt naar podia en festivals om gezamenlijk talentontwikkeling naar een hoger niveau te tillen. Heb je hier ideeën over of kun je goede voorbeelden delen? Je bent van harte welkom om aan te schuiven bij de sessie ‘Popsport, nu even concreet’. Dan bespreken we welke concrete en haalbare doelstellingen we kunnen creëren binnen ons talentenprogramma Popsport. Popsport is een landelijk coachingsprogramma voor talentvolle muzikanten, producers en bands tussen 14 en 20 jaar, die verder willen met hun eigen muziek. Ze krijgen coaching op maat van muziekprofessionals en worden onderdeel van een landelijk relevant netwerk.
Dit levert de sessie op: Ga als podium of festival concreet in gesprek met Popsport over talentontwikkeling, samenwerking en deelname.
Titel: Your Life on Stage: hoe ziet jouw loopbaan eruit?
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Anne-Marie Kremer (Your Life on Stage)
Pauline Fles (Your Life on Stage)
Omschrijving: Hoe ziet mijn loopbaan eruit? Hoe verbeter ik mijn inkomen? Hoe blijf ik me ontwikkelen? Hoe ga ik om met te veel of te weinig werk? Hoe blijf ik gezond? Alle werkenden in de podiumkunsten (tijdelijk, vast of zzp) staan voor deze vragen en uitdagingen, terwijl de middelen en mogelijkheden beperkt zijn. Deze workshop neemt je mee naar de inzichten die zijn verkregen, in zowel de vraagstukken als de oplossingen. Maar bovenal willen we onderzoeken waar jij tegenaan loopt in jouw loopbaan en welke oplossingen of tips we gezamenlijk bedenken.

Waar loop jij tegenaan? Wat kan je hier zelf aan doen? Welke oplossingen moeten we gezamenlijk ontwikkelen? Deze vragen stonden centraal tijdens vier werksessies met werkenden. Bevlogen en persoonlijke gesprekken waren het. Constructief ook. Kennis, ervaringen en bestaande oplossingen werden verzameld. En nieuwe oplossingen bedacht.

Your Life on Stage is een samenwerkingsproject van VACI, NAPK, Kunstenbond, Cultuur+Ondernemen en anderen. Your Life on Stage wil het werken in de podiumkunsten verbeteren door gezamenlijk verbeteringen te realiseren en door kennis, informatie en ervaringen te delen. Dit doen we door middel van werksessies, de website yourlifeonstage.nl en door het Festival dat in 2018 wordt georganiseerd.
Dit levert de sessie op: De workshop geeft inzicht in de vragen en zorgen die leven bij werkenden in de podiumkunsten over Werk & Inkomen, Professionele ontwikkeling & Scholing en Vitaliteit & Gezondheid. Ook ga je actief aan de slag met jouw loopbaan en jouw vragen.
Titel: Data & publieksbereik cultuur in Utrecht
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: David Langerak (Gemeente Utrecht)
Wouter van Gils (Cmotions)
Marjolein Geesing (Cmotions)
Omschrijving: Data is hot. Veel culturele instellingen willen ‘iets’ met data, maar omdat data zo’n breed begrip is, weten zij vaak niet wat. Het gebrek aan financiële middelen en prioriteiten kan daarbij een rol spelen om ooit wel iets met data te gaan doen. Gemeente Utrecht en Utrechtse culturele instellingen zijn anderhalf jaar geleden een project gestart waarbij onderzocht is hoe data kan bijdragen aan een optimaal publieksbereik. Het aantrekken van nieuw en breder publiek door het delen en onderzoeken van bezoekersdata is hierbij speerpunt. Vragen die centraal staan zijn: welke bezoekers trekken wij en wie komen er niet naar ons aanbod? Hoe komen culturele instellingen tot een breder en gevarieerder publiek en hoe kunnen we leren van elkaar? Waar heeft dat toe geleid? Waar werd tegenaan gelopen? Hoe staat het er nu voor?
Dit levert de sessie op: Inzicht in hoe de culturele instellingen in Utrecht omgaan met data en hoe data kan bijdragen aan een optimaal publieksbereik.
Titel: Evenementenhelpdesk voor vrijwilligers: hoe organiseer je een festival?
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Hans Ligtermoet (Nationaal Platform Evenementen Vrijwilligers (NPEV))
Richard van der Poll (Nationaal Platform Evenementen Vrijwilligers (NPEV))
Omschrijving: Je wilt voor het eerst een festival of evenement organiseren, maar hoe pak je dat aan? De nieuwe online tool 'de Evenementenhelpdesk' biedt uitkomst! Deze nieuwe website voor vrijwilligers loodst je van A tot Z heen door de zaken waar je mee te maken krijgt en moet regelen om een evenement te organiseren. In januari 2018 wordt de Evenementenhelpdesk officieel gelanceerd tijdens Eurosonic Noorderslag, maar vandaag krijg je alvast een exclusief voorproefje. Ontwikkelaars Hans Ligtermoet en Richard van der Poll presenteren de mogelijkheden en werkwijze van de Evenementenhelpdesk en ontvangen graag input en feedback van (toekomstige) gebruikers.
Dit levert de sessie op: Deze sessie biedt vrijwilligers de kans informatie te vinden waar ze nu of in de toekomst behoefte aan hebben. De druk op vrijwilligers en vraag aan vrijwilligers zal in deze tijd van participatie immers flink toenemen.
Titel: Wat kan je leren van succesvolle poppodia en festivals op Facebook & Instagram?
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Peter Minkjan (Likeconomics)
Omschrijving: Facebook en Instagram zijn voor veel poppodia en festivals de laatste jaren uitgegroeid tot ontzettend belangrijke marketingkanalen. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar razendsnel op: van de opkomst van live video en verdwijnende stories tot steeds uitgebreidere advertentiemogelijkheden. Hoe pas je deze nieuwe mogelijkheden effectief toe? Daar geeft deze presentatie antwoord op: wat jij kan leren van de beste nationale en internationale merken, poppodia en festivals zodat je meer bereik, interactie en ticketsales kan realiseren.
Dit levert de sessie op: Inspiratie en inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Facebook & Instagram en hoe jij dit zelf effectief zakelijk kan toepassen.
Titel: POPLIVE: denk mee over het grote livemuziek-onderzoek
Werkvorm: Interactieve presentatie
Sprekers: Erik Hitters (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Pauwke Berkers (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Martijn Mulder (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Rick Everts (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Omschrijving: In deze sessie presenteert de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam het onderzoek naar livemuziek dat de komende vier jaar zal plaatsvinden in samenwerking met de VNPF en Mojo Concerts. Met dit onderzoek gaan we de waarde vaststellen van live popmuziek. Niet alleen in economische zin, maar ook de sociale en culturele waarde. Tijdens deze sessie kan je meepraten over dit onderzoek: waar lopen podia en festivals in de dagelijkse praktijk tegenaan en welke uitdagingen zijn er. Gezamenlijk kunnen we de onderzoeksagenda voor de komende jaren invullen.

De volgende vragen staan centraal: verschuift de rol van livemuziek voor de carrières van muzikanten? Hoe veranderen de voorkeuren en het gedrag van consumenten van livemuziek en wat betekent dat voor podia en festivals? Wat is de waarde van podia en festivals voor hun omgeving? Wat dragen zij bij aan de lokale economie en toerisme? Wat is hun maatschappelijke rol met betrekking tot publieksbereik en diversiteit? Hoe kunnen podia en festivals bijdragen aan muzikale vernieuwing en genrediversiteit?
Dit levert de sessie op: In deze sessie hoor je de laatste stand van zaken in het live popmuziek onderzoek. Je kunt actief je ervaringen delen met de onderzoekers, zodat het onderzoek goed aansluit bij de behoeftes en vragen van de live popmuzieksector.
Titel: VPT presenteert: Europees 'rijbewijs' voor technici
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Willem Groenewoud (Vereniging voor Podiumtechnologie / OSAT / MBO College Hilversum)
Omschrijving: Het ETTE-project heeft als doel een Europees ‘rijbewijs’ voor stagehands (en uiteindelijk meer functiegroepen) te ontwikkelen. Met het bewijs geeft een technicus aan dat hij/zij aan de basiskwalificaties van veilig werken op een podium voldoet. Eind augustus 2017 is het driejarige project afgerond, maar het krijgt een vervolg. VPT-,OSAT-lid en docent aan het MBO-college Hilversum Willem Groenewoud is betrokken bij de totstandkoming en vertelt over de hobbelige weg ernaar toe en de bereikte resultaten. Vragen stellen en discussie voeren? Graag! ETTE (European Theatre Technician Education) is opgezet door de VPT en OSAT, de Duitse DTHG, het Belgische STEPP, het Zweedse STTF en de Belgische HBO-opleiding RITCS.
Dit levert de sessie op: Kennis van het ETTE-project, de resultaten (een Europees gedragen kwalificatie voor stagehands), begrip van de moeilijke weg daar naartoe en de ontwikkelingen die in het verschiet liggen.
Titel: WORM: het podium als hybride omgeving
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Janpier Brands (WORM)
Charlien Adriaenssens (WORM)
Jan Hiddink (WORM)
Omschrijving: WORM, instituut voor avantgardistische recreatie in hartje Rotterdam, behelst een veelheid aan ruimtes en disciplines. WORM is een poppodium maar ook een filmhuis; een levend archief maar ook een theater; een geluidsstudio en een filmlab; een trainingscentrum en productiehuis, een maak- en recreatieplek. WORM is dat allemaal tegelijk en niets in het bijzonder en weet zo nauw aan te sluiten bij de dynamiek en diversiteit die de hedendaagse kunsten kenmerkt. WORM laat zich daarbij leiden door het manifest van de Avantgardistische Staat en zal op het VNPF congres in Utrecht uit de doeken doen wat dit in de praktijk betekent.
Dit levert de sessie op: In deze tijd van monoculturele voorzieningen (popzaal, theater, bioscoop etc) zijn veel instellingen met handen en voeten gebonden aan veronderstelde wetmatigheden die de markt enerzijds en de overheid anderzijds ze oplegt. Maar het kan ook anders. Leer bij WORM hoe.
Titel: Voorbij de aftermovie: hoe haal je als festival meer uit video? Van nieuws tot viral op social media.
Werkvorm: Presentatie
Sprekers: Martin Kuiper (FaceCulture)
Omschrijving: Vrijwel ieder festival investeert in video, maar vaak worden de beelden alleen gebruikt voor een aftermovie die vooral mensen bereikt die het festival hebben bezocht. Leuk als herinnering, maar geen urgentie. Met video kan veel meer. Video kan bij uitstek worden gebruikt in aanloop naar en tijdens het festival en ingezet worden als nieuws en marketing om meer mensen dan je vaste bezoeker te bereiken. In de deelsessie gaan we in op de wisselwerking tussen nieuwsmedia en festivals. Nieuwsmedia hebben steeds minder budget om verslag te doen van festivals, terwijl festivals steeds meer investeren in video. Hoe zorg je er als festival voor dat nieuwsmedia je video gebruiken? Hoe bouw je een waardevol video-archief op dat op meerdere manieren kan worden gebruikt?
Dit levert de sessie op: Na deze deelsessie weet je beter hoe media werken en onder welke voorwaarden jouw video wordt opgepikt door nieuwsmedia. Leer slim te kijken naar je videoproductie en haal meer uit je beelden dan alleen een aftermovie. Optimaliseer je content- en mediastrategie.